Pota Focal Intergaelic
tar | Tara | tarc | tare | tarn
Gluais TíHouse Glossary Gluais Beo!Beo! Glossary TeasárasThesaurus BriathraVerbs
taoide taoiseach taom taos taosrán tapa tar taraif tarbh tarlaigh tarpól tarra tarracóir tarraing tarraingt tarrtháil tart tasc tascfhórsa tástáil tátal
tar
VERB
come
arrive
tháinig inné
I arrived yesterday
tar isteach!
come in!
Foirmeacha gramadaí
Grammatical forms
tar
VERB
PAST TENSE
tháinig
PRESENT TENSE
tagann
FUTURE TENSE
tiocfaidh
VERBAL NOUN
teacht
VERBAL ADJECTIVE
tagtha
Iontrálacha gaolmhara
Related entries
tagann [rud] aniar aduaidh ar [dhuine]
[something] surprises [someone]
tháinig an scéal aniar aduaidh orm
that news surprised me
tar éis bháis
after death
dead
tar éis bháis
he is dead
téann [A] thar chomhairle [B]
[A] fails to follow [B's] advice
mhaitheann dom é, rachaidh thar do chomhairle go deo arís
if you forgive me, I'll never disobey your advice again
tagann feabhas ar [rud]
[something] improves
feabhas ag teacht ar mo chuid scileanna matamaitice
my mathematical skills are improving
leathuair tar éis [uair]
half past [hour]
feicfidh thú ag leathuair tar éis a naoi
I'll see you at half past nine
tar ar
find
reach
arrive at
get to
tagann [duine] ar [rud]
[somebody] arrives at [something]
tháinig muid ar réiteach
we reached a settlement
tar éis
PREPOSITION
after
tar éis [ruda]
after [something]
tar éis bliana
after a year
fiche tar éis a seacht
twenty past seven
tar éis do [dhuine] [rud a dhéanamh]
after [somebody] [does something]
tar éis cónaí sa Ghearmáin ar feadh dhá bhliain, tháinig feabhas mór ar a chuid Gearmáinise
after he had ben living in Germany for two years, his German improved a lot
seolfar ríomhphost chugat tar éis duit clárú
you will get an e-mail after you register
BÉARLA ► GAEILGE · ENGLISH ► IRISH
tar tarra »
Samplaí gaolmhara
Related examples
tháinig siad abhaile ón chóisir
they came home from the party
tar éis dóibh filleadh abhaile...
after they returned home...
níor tháinig ach beirt
only two people arrived
tháinig an t-adhlacóir chun an corp a réiteach
the undertaker came to prepare the body
tháinig siad aduaidh
they came from the north
níl againn de theilifís ach a dtagann isteach tríd an aeróg
we only have the TV that comes in through the aerial
tháinig dreach imníoch ar aghaidh na máthar
mother started looking worried
tháinig 10,000 duine amach ar na sráideanna in agóid in éadan an fhoiréigin
10,000 people came out on the streets in protest against the violence
tar éis an aighnis ar fad, d'éirigh linn teacht ar réiteach
after all the argument, we managed to come to a settlement
tháinig siad ar ais
they came back
shiúil siad ar ais go dtí an áit as a raibh siad tar éis teacht
they walked back to the place from which they had come
tar ar ais anseo i gceann coicíse
come back here in two weeks' time
tháinig beart sa phost
we got a package in the post
cad chuige nár tháinig ?
why did you not come?
bhfuil húmas tar éis carnadh san ithir
humus had accumulated in the soil
tháinig sa charr
I came in the car
cathain a thiocfaidh ?
when will you come?
chomh minic a thagann ?
chomh minic is a thagann ?
how often does he come?
tháinig siad ina gcéadta
they came in their thousands
cén uair a thiocfaidh ?
when will you come?
tháinig anall ar cuairt
she came over for a visit
tháinig anseo
it came here
sibh ar na chéad daoine a tháinig anocht
you are one of the first people who came tonight
tháinig amach as an teach
she came out of the house
as ar tháinig sibh?
where did you come from?
tháinig agus leabhar faoina ascaill aige
he arrived with a book under his arm
tháinig chun na tíre i Meitheamh 1922
he came to the country in June 1922
tiontaigh ar chlé tar éis an óstáin
turn left after the hotel
is dócha nach dtiocfaidh mórán daoine
probably not many people will come
bhí muid ag súil le triúr agus níor tháinig ach duine
we expected three but only one person came
níor tháinig duine ar bith
nobody came
beidh an obair níos éasca tar éis tamaill
the work will be easier after a while
eitleán éigin tar éis titim den spéir
some airplane just fell from the sky
tiocfaidh muid gan moill ar bith
we will come without any delay
tháinig na Gardaí
the police came
thug geall dom go dtiocfaidh ar ais
he gave me a promise that he would come back
go raibh maith ag gach duine a tháinig
thanks to everybody who came
bhí lách i dtús báire ach d'athraigh an port tar éis tamaill
she was nice at first but she changed the tune after a while
muid tar éis landáil
we have landed
tréimhse machnaimh tar éis an chluiche
a time to reflect after the game
an dtagann anseo go minic?
do you come here often?
tháinig ar an rothar
I came on the bicycle
nuair a tháinig ar an saol
when I came to the world
an dtiocfadh leat scairteadh ar Bhríd?
could you call Bríd?
scaoileadh saor é tar éis cúig bliana sa phríosún
he was set free after five years in prison
gach seans go dtiocfaidh siad amárach
they will probably arrive tomorrow
tháinig daoine ina sluaite
people came in crowds
an dtiocfadh leat na soithí a ?
could you wash the dishes?
tiocfaidh an stoirm go gasta
the storm will come quickly
tar éis oíche stoirme théinnse amach ar an trá
after a stormy night I would go out on the beach
déan talamh slán de go dtiocfaidh
do not take it for granted that she will come
fhad an oíche, tiocfaidh an mhaidin ar deireadh.
No matter how long the night, the morning will come at the end.
Tháinig aos liteartha na tíre le chéile ag an chomhdháil.
The country's inteligentsia came together at the conference.
Tar isteach. Cad is ainm duit? Is mise Máire.
Diarmuid Ó Sé, Joseph Shiels: Teach Yourself Irish, Teach Yourself Books, 1998
Come in. What's your name? I am Máire.
Haigh, an dtagann go dtí an grúpa spraoi seo 'chuile choicís?
Colloquial Irish: The Complete Course for Beginners, Routledge, 2008
Hi, do you come to this playgroup every two weeks?
ag dul soir go Gaillimh inniu tar éis na hoibre
Colloquial Irish: The Complete Course for Beginners, Routledge, 2008
I am going over [literally, "eastwards"] to Galway today after work.
An bhfuil sibh ag iarraidh tíocht?
Colloquial Irish: The Complete Course for Beginners, Routledge, 2008
Do you want to come?
Bím mall 'chuile ag teacht chuig an ollscoil.
Colloquial Irish: The Complete Course for Beginners, Routledge, 2008
I am late each day to university.
Bhí an chéad bhus ann ag leathuair tar éis a naoi.
Colloquial Irish: The Complete Course for Beginners, Routledge, 2008
The first bus was at 9.30.
ceathrú tar éis a deich.
Colloquial Irish: The Complete Course for Beginners, Routledge, 2008
It is 10:15.
Éirím ag leathuair tar éis a seacht.
Colloquial Irish: The Complete Course for Beginners, Routledge, 2008
I wake up at 7.30.
Téim ar scoil ag fiche tar éis a naoi.
Colloquial Irish: The Complete Course for Beginners, Routledge, 2008
I go to school at 9.20.
Níl róluath. Tar isteach.
Colloquial Irish: The Complete Course for Beginners, Routledge, 2008
You are not too early. Come in.
Caithfidh thíocht.
Colloquial Irish: The Complete Course for Beginners, Routledge, 2008
You must come.
feabhas ag teacht orm.
Colloquial Irish: The Complete Course for Beginners, Routledge, 2008
I am improving.
Beidh sin thar cionn.
Colloquial Irish: The Complete Course for Beginners, Routledge, 2008
That will be excellent.
ag teacht chuig an gcruinniú.
Colloquial Irish: The Complete Course for Beginners, Routledge, 2008
I am coming to the meeting.
Tagaigí isteach, a chairde.
Colloquial Irish: The Complete Course for Beginners, Routledge, 2008
Come on in, friends.
Céard faoi thíocht go dtí m'árasán agus a bheith ag breathnú ar an teilifís?
Colloquial Irish: The Complete Course for Beginners, Routledge, 2008
What about coming to my apartment and watching television?
Imeoidh ag a a chlog sa tráthnóna agus beidh i Nua-Eabhrac thart ar cheathrú tar éis a ceathair, am Nua-Eabhrac, ar ndóigh.
Colloquial Irish: The Complete Course for Beginners, Routledge, 2008
It leaves at two o'clock in the afternoon and it will be in New York about a quarter past four, New York time, of course.
Is é an múinteoir a bheas ag tíocht linn.
Colloquial Irish: The Complete Course for Beginners, Routledge, 2008
He is the teacher that will be coming with us.
aiféala orm, ach féidir liom tíocht.
Colloquial Irish: The Complete Course for Beginners, Routledge, 2008
I'm sorry, but I cannot come.
Ar mhaith leat teacht chuig mo chóisir?
Éamonn Ó Dónaill: Turas Teanga, RTÉ/Gill & Macmillan, 2004
Would you like to come to my party?
Bhí ag cuimhneamh, ba bhreá liom a dhul chuig an gcóisir, tar éis an tsaoil.
Éamonn Ó Dónaill: Turas Teanga, RTÉ/Gill & Macmillan, 2004
I was thinking, I'd love to go to the party after all.
Céard faoi leathuair tar éis a seacht?
Éamonn Ó Dónaill: Turas Teanga, RTÉ/Gill & Macmillan, 2004
How about half past seven?
Taitníonn an fharraige thar cionn liom.
Éamonn Ó Dónaill: Turas Teanga, RTÉ/Gill & Macmillan, 2004
I like the sea a lot.
An dtagann anseo go minic?
Éamonn Ó Dónaill: Turas Teanga, RTÉ/Gill & Macmillan, 2004
Does he come here often?
Idir a cúig agus leathuair tar éis a cúig.
'Gaeilge gan Stró!', Beginners Level, ranganna.com
Between five and half past five.
Bím an-tuirseach tar éis na hoibre ach téim amach oíche dhó.
'Gaeilge gan Stró!', Beginners Level, ranganna.com
I'm very tired after work but I go out one or two nights.
Tháinig eagla ar chuid de na capaill.
Some of the horses got scared.
Tháinig eagla a báis uirthi.
She became afraid of (her own) death.