Pota Focal Intergaelic
tár | ar | atar | tair | tar-
Gluais TíHouse Glossary Gluais Beo!Beo! Glossary TeasárasThesaurus BriathraVerbs
taobhshráid taoide taoiseach taom taos taosrán tapa tar taraif tarbh tarlaigh tarpól tarra tarracóir tarraing tarraingt tarrtháil tart tasc tascfhórsa tástáil
tar
VERB
come
arrive
tháinig inné
I arrived yesterday
tar isteach!
come in!
Foirmeacha gramadaí
Grammatical forms
tar
VERB
PAST TENSE
tháinig
PRESENT TENSE
tagann
FUTURE TENSE
tiocfaidh
VERBAL NOUN
teacht
VERBAL ADJECTIVE
tagtha
Iontrálacha gaolmhara
Related entries
tagann [rud] aniar aduaidh ar [dhuine]
[something] surprises [someone]
tháinig an scéal aniar aduaidh orm
that news surprised me
tar éis bháis
after death
dead
tar éis bháis
he is dead
téann [A] thar chomhairle [B]
[A] fails to follow [B's] advice
mhaitheann dom é, rachaidh thar do chomhairle go deo arís
if you forgive me, I'll never disobey your advice again
tagann feabhas ar [rud]
[something] improves
feabhas ag teacht ar mo chuid scileanna matamaitice
my mathematical skills are improving
leathuair tar éis [uair]
half past [hour]
feicfidh thú ag leathuair tar éis a naoi
I'll see you at half past nine
tar ar
find
reach
arrive at
get to
tagann [duine] ar [rud]
[somebody] arrives at [something]
tháinig muid ar réiteach
we reached a settlement
tar éis
PREPOSITION
after
tar éis [ruda]
after [something]
tar éis bliana
after a year
fiche tar éis a seacht
twenty past seven
tar éis do [dhuine] [rud a dhéanamh]
after [somebody] [does something]
tar éis cónaí sa Ghearmáin ar feadh dhá bhliain, tháinig feabhas mór ar a chuid Gearmáinise
after he had ben living in Germany for two years, his German improved a lot
seolfar ríomhphost chugat tar éis duit clárú
you will get an e-mail after you register
tar éis
PREPOSITION
although
even though
in spite of
tar éis [go bhfuil rud amhlaidh]
although [something is the case]
tar éis go raibh ina chónaí sa Ghearmáin le dhá bhliain, níor tháinig feabhas ar bith ar a chuid Gearmáinise
although he had been living in Germany for two years, his German did not improve at all
bhfuair an ríomhphost, tar éis gur chláraigh
I didn't receive the e-mail, even though I have registered
tar éis an tsaoil
after all
tar éis an tsaoil, is polaiteoir é, is é a jab é
after all, he is a politician, it is his job
thar
PREPOSITION
over
beyond
léim thar an bhalla
he jumped over the wall
thar a bheith
very
overly
beidh muid thar a bheith buíoch díot
we will be hugely thankful to you
thar ceann
PREPOSITION
on behalf of
thar lear
overseas
siad ina gcónaí thar lear
they live overseas
chuaigh thar lear ag lorg oibre
she went overseas looking for work
tig
can
an dtig liom labhairt le Pádraig?
may I speak to Patrick?
ceathrú tar éis [uair]
quarter past [hour]
ceathrú tar éis a hocht
it is quarter past eight
STAITISTICÍ · STATISTICS
Is é tar an 33ú focal is minice úsáid sa Ghaeilge. Tagann sé chun cinn uair amháin i ngach 377 focal.
Tar is the 33th most frequently used word in Irish. It occurs once in every 377 words.
BÉARLA ► GAEILGE · ENGLISH ► IRISH
tar tarra »
Samplaí gaolmhara
Related examples
tháinig siad abhaile ón chóisir
they came home from the party
tar éis dóibh filleadh abhaile...
after they returned home...
níor tháinig ach beirt
only two people arrived
tháinig an t-adhlacóir chun an corp a réiteach
the undertaker came to prepare the body
tháinig siad aduaidh
they came from the north
níl againn de theilifís ach a dtagann isteach tríd an aeróg
we only have the TV that comes in through the aerial
tháinig dreach imníoch ar aghaidh na máthar
mother started looking worried
tháinig 10,000 duine amach ar na sráideanna in agóid in éadan an fhoiréigin
10,000 people came out on the streets in protest against the violence
tar éis an aighnis ar fad, d'éirigh linn teacht ar réiteach
after all the argument, we managed to come to a settlement
tháinig siad ar ais
they came back
shiúil siad ar ais go dtí an áit as a raibh siad tar éis teacht
they walked back to the place from which they had come
tar ar ais anseo i gceann coicíse
come back here in two weeks' time
tháinig anall ar cuairt
she came over for a visit
tháinig anseo
it came here
sibh ar na chéad daoine a tháinig anocht
you are one of the first people who came tonight
tháinig amach as an teach
she came out of the house
as ar tháinig sibh?
where did you come from?
tháinig agus leabhar faoina ascaill aige
he arrived with a book under his arm
tháinig beart sa phost
we got a package in the post
cad chuige nár tháinig ?
why did you not come?
bhfuil húmas tar éis carnadh san ithir
humus had accumulated in the soil
tháinig sa charr
I came in the car
cathain a thiocfaidh ?
when will you come?
chomh minic a thagann ?
chomh minic is a thagann ?
how often does he come?
tháinig siad ina gcéadta
they came in their thousands
cén uair a thiocfaidh ?
when will you come?
tháinig chun na tíre i Meitheamh 1922
he came to the country in June 1922
tiontaigh ar chlé tar éis an óstáin
turn left after the hotel
is dócha nach dtiocfaidh mórán daoine
probably not many people will come
bhí muid ag súil le triúr agus níor tháinig ach duine
we expected three but only one person came
níor tháinig duine ar bith
nobody came
beidh an obair níos éasca tar éis tamaill
the work will be easier after a while
eitleán éigin tar éis titim den spéir
some airplane just fell from the sky
tiocfaidh muid gan moill ar bith
we will come without any delay
tháinig na Gardaí
the police came
thug geall dom go dtiocfaidh ar ais
he gave me a promise that he would come back
go raibh maith ag gach duine a tháinig
thanks to everybody who came
bhí lách i dtús báire ach d'athraigh an port tar éis tamaill
she was nice at first but she changed the tune after a while
muid tar éis landáil
we have landed
tréimhse machnaimh tar éis an chluiche
a time to reflect after the game
an dtagann anseo go minic?
do you come here often?
tháinig ar an rothar
I came on the bicycle
nuair a tháinig ar an saol
when I came to the world
an dtiocfadh leat scairteadh ar Bhríd?
could you call Bríd?
scaoileadh saor é tar éis cúig bliana sa phríosún
he was set free after five years in prison
gach seans go dtiocfaidh siad amárach
they will probably arrive tomorrow
tháinig daoine ina sluaite
people came in crowds
an dtiocfadh leat na soithí a ?
could you wash the dishes?
tiocfaidh an stoirm go gasta
the storm will come quickly
tar éis oíche stoirme théinnse amach ar an trá
after a stormy night I would go out on the beach
déan talamh slán de go dtiocfaidh
do not take it for granted that she will come
tharla go raibh muid ag caint fútsa díreach nuair a tháinig isteach
we happened to be talking about you just when you came in
tar chugam trasna an tseomra
come to me across the room
tháinig muid i dtrátha a trí a chlog
we came at about three o'clock
tháinig an post isteach um 7:45 gach maidin
the post would come at around 7:45 every morning
tagann na mílte daoine bliain i ndiaidh bliana chun páirt a ghlacadh san fhéile
thousands of people come year after year to take part in the festival
fhad an oíche, tiocfaidh an mhaidin ar deireadh.
No matter how long the night, the morning will come at the end.
Tháinig aos liteartha na tíre le chéile ag an chomhdháil.
The country's inteligentsia came together at the conference.
Tar isteach. Cad is ainm duit? Is mise Máire.
Diarmuid Ó Sé, Joseph Shiels: Teach Yourself Irish, Teach Yourself Books, 1998
Come in. What's your name? I am Máire.
Haigh, an dtagann go dtí an grúpa spraoi seo 'chuile choicís?
Colloquial Irish: The Complete Course for Beginners, Routledge, 2008
Hi, do you come to this playgroup every two weeks?
ag dul soir go Gaillimh inniu tar éis na hoibre
Colloquial Irish: The Complete Course for Beginners, Routledge, 2008
I am going over [literally, "eastwards"] to Galway today after work.