Pota Focal Intergaelic
O | | | |
Gluais TíHouse Glossary Gluais Beo!Beo! Glossary TeasárasThesaurus BriathraVerbs
nuachtlitir nuair nuálaíocht núdal núicléach núicléas núíosach ó obair óbó obráid ócáid ochlán ocht ochtapas ochtar ochtó ochtódú ochtú ocrach ocras
ó
PREPOSITION
from
a place
thiomáin muid ó Dhoire go Béal Feirste
we drove from Derry to Belfast
níl an siopa ach leathmhíle ó mo theach
the shop is only half a mile from my house
ó
PREPOSITION
from
a person
scaip an scéal ó dhuine go duine
the news spread from person to person
bhfuair aon airgead uaim
she got no money from me
fuair muid bronntanas breá ó Liam
we got a fine present from Liam
an t-athair ónar thóg an nós sin
the father from whom he got that habit
caith uait é
throw it away
ó
PREPOSITION
since
a time point
i mo shuí ó mhaidin
I have been on my feet since morning
Foirmeacha gramadaí
Grammatical forms
ó
PREPOSITION
SINGULAR, FIRST PERSON
uaim
SINGULAR, SECOND PERSON
uait
SINGULAR, THIRD PERSON, MASCULINE
uaidh
SINGULAR, THIRD PERSON, FEMININE
uaithi
PLURAL, FIRST PERSON
uainn
PLURAL, SECOND PERSON
uaibh
PLURAL, THIRD PERSON
uathu
+an: ón
Iontrálacha gaolmhara
Related entries
fan amach ó
fan ó
stay out of
stay away from
fanann [duine] (amach) ó [rud]
[somebody] stays away from [something]
d'fhan ón ól, b'in é an príomhrud
he stayed away from the drink, that was the main thing
fan amach ón dream sin
stay away from those people
i bhfad ó bhaile
far from home
ó [phointe ama] i leith
from [a time point] until the present
ó 1916 i leith
from 1916 until the present
ó am go ham
from time to time
ó bhliain go bliain
from year to year
bhí an fhadhb ag fás ó bhliain go bliain
the problem was going from year to year
siad ag dul i líonmhaire ó bhliain go bliain
they are becoming more numerous from year to year
ó dheas
ADVERB
southward
to the south
an bóthar ó dheas
the road to the south
ó dheas
ADVERB
SYNONYM: theas
in the south
beidh ó dheas i gCorcaigh
I'll be down {
ó dhúchas
originally
natively
as duit ó dhúchas?
where are you from originally?
is as an Pholainn ó dhúchas , ach i mo chónaí in Éirinn anois
I am from Poland originally but I live in Ireland now
ó neart go neart
from strength to strength
foireann peile an chontae ag dul ó neart go neart
the county's football team is going from strength to strength
ó thaobh
ó thaobh [ruda]
as far as [something] is concerned
ó thaobh líon na bhfocal de, an foclóir seo sách mór
as far as number of words is concerned, this dictionary is quite big
ó thuaidh
ADVERB
northward
to the north
muid ag dul ó thuaidh
we are going to the north
saor ó [rud]
free from [something]
teastaíonn uaim bheith saor
I want to be free
saor ó cháin
tax-free
an bhfuil an seomra saor?
is the room free?
saorchead isteach
free entry
entry free of charge
tabhair ó
give up
part with
tugann [duine] [rud] uaidh
[somebody] gives [something] up
chuir iallach uirthi an páiste a thabhairt uaithi
he forced her to give up the child
tabhair ó
deliver
a speech
tugann [duine] [caint] uaidh
[somebody] delivers [speech]
íocfar €300 leat as gach léacht a thabharfaidh uait
you will be paid €300 for every lecture you deliver
STAITISTICÍ · STATISTICS
Is é ó an 14ú focal is minice úsáid sa Ghaeilge. Tagann sé chun cinn uair amháin i ngach 142 focal.
Ó is the 14th most frequently used word in Irish. It occurs once in every 142 words.
Samplaí gaolmhara
Related examples
ghnóthaigh an clár adhradh ó na léirmheastóirí
the programme received adoration from the critics
an mbeidh ag eitilt ó Aerfort na Sionnaine?
will you be flying from Shannon Airport?
an-ghnóthach ó ainmníodh i mo mhéara
I've been very busy since I was named mayor
bhí ag aistriú troscáin agus mo dhroim nimhneach ó shin
I was moving furniture and my back is sore since then
an tusa Seán Ó Briain?
are you Seán Ó Briain?
an carr ar iasacht agam ó chara liom
I have the car on loan from a friend of mine
cúrsaí athraithe ó shin
things have changed since then
ba cheart go mbeadh sa bhaile anois d'fhág an teach seo uair an chloig ó shin
he should be home by now for he left this house an hour ago
ba chóir go mbeadh sa bhaile anois d'fhág an teach seo uair an chloig ó shin
he should be home by now for he left this house an hour ago
bacach ó shin
I've had a limp since then
ag craoladh beo ó...
broadcasting live from...
bunchéim aici ó Choláiste na Tríonóide
she has an undergraduate degree from Trinity College
ag obair ó chian
teleworking
An Dochtúir Pádraig Ó Briain
Doctor Patrick O'Brian
ó dhoras go doras
door-to-door
is léir ó na rianta a d'fhág siad ina ndiaidh gur beirt a bhí ann
we can see from the traces they left behind that there were two of them
faoiseamh ó stealladh na gréine
relief from the burning sun
ó mhaidin go hoíche
from morning till night
imeachtaí na dtraenacha ó stáisiún Mhullach Íde
train departures from Malahide station
is iomaí duine sa tír seo nach léann leabhar ar bith ó cheann ceann na bliana
many a person in this country doesn't read a book the whole year
is mise Seán Ó Briain
I am Seán Ó Briain
níor labhair léi ó d'fhág muid an scoil
I haven't spoken to her since we left school
an traein ag dul díreach ó mo theach go dtí mo láthair oibre
the train goes directly from my house to my workplace
beidh ó thuaidh i nDoire
I'll be up in Derry
réitíonn an t-ainmfhocal agus an aidiacht ó thaobh inscne de
the noun and the adjective agree in gender
scartha ó mo bhean chéile
I am separated from my wife
slán ó chontúirt
safe from danger
thagair do chás a tharla daichead bliain ó shin
he referred to a case that happened fourty years ago
an praghas a íoctar ar ábhar a sheoladh ó Bhaile Átha Cliath go Corcaigh
the price paid for sending material from Dublin to Cork
Abair liom a bhfuil uait.
Tell me what you want.
muid ag craoladh beo ó Ghaillimh.
We are broadcasting live from Galway.
Bhí an fhadhb ag fás ó bhliain go bliain.
The problem was growing from year to year.
Bím ag cuidiú léi ó am go ham.
I help her from time to time.
breise uaim.
I need an extra day.
Ó, comhghairdeas.
Diarmuid Ó Sé, Joseph Shiels: Teach Yourself Irish, Teach Yourself Books, 1998
Oh, congratulations.
Dia dhuit! Céard atá ag teastáil uait?
Colloquial Irish: The Complete Course for Beginners, Routledge, 2008
Hello! What do you need?
cúpla ciliméadar ón tsráidbhaile.
Colloquial Irish: The Complete Course for Beginners, Routledge, 2008
It is a few kilometers from the village.
cúpla ciliméadar ón mBóthar Buí.
Colloquial Irish: The Complete Course for Beginners, Routledge, 2008
It is a few kilometers from An Bóthar Buí.
Ó, feicim go bhfuil mo mhac ag caoineadh.
Colloquial Irish: The Complete Course for Beginners, Routledge, 2008
Oh, I see that my son is crying.
Fuair m'fhear céile bás dhá bhliain ó shin.
Colloquial Irish: The Complete Course for Beginners, Routledge, 2008
My husband died two years ago.
Is é seo an chéad uair go bhfuil mise agus mo chlann ar saoire le chéile ó shin.
Colloquial Irish: The Complete Course for Beginners, Routledge, 2008
This is the first time that my children and I are on vacation since.
mhéad seomra codlata atá uait?
Colloquial Irish: The Complete Course for Beginners, Routledge, 2008
How many bedrooms do you need?
Ó, Cré na Cille le Máirtín Ó Cadhain ar siúl ann faoi láthair.
Colloquial Irish: The Complete Course for Beginners, Routledge, 2008
Oh, Cré na Cille by Máirtín Ó Cadhain is playing there at present.
Níl ach bloc dhó ón amharclann.
Colloquial Irish: The Complete Course for Beginners, Routledge, 2008
It's only a block or two from the theater.
Níl an teach ach cúig nóiméad ón ollscoil, ach fós bíonn an-mhoill orm.
Colloquial Irish: The Complete Course for Beginners, Routledge, 2008
I only live five minutes from the college, but still I am very late.
An mbíonn dhá uair a' chloig uait le féin a réiteach ar maidin?
Colloquial Irish: The Complete Course for Beginners, Routledge, 2008
Do you need two hours to prepare yourself in the morning?
Táimid ag iarraidh bus a fháil ó Ghaillimh go Ros an Mhíl leis an mbád a fháil go hInis Mór.
Colloquial Irish: The Complete Course for Beginners, Routledge, 2008
We want to get a bus from Galway to Ros an Mhíl to get the boat to Inis Mór.
Oibrím óna naoi a chlog go dtí a haon a chlog sa siopa leabhar.
Colloquial Irish: The Complete Course for Beginners, Routledge, 2008
I work from nine o'clock until one o'clock in the bookshop.
Bím ag obair óna naoi a chlog go dtí a cúig.
Colloquial Irish: The Complete Course for Beginners, Routledge, 2008
I [usually] work from nine o'clock to five.
Oibrím óna naoi a chlog go dtí a haon a chlog.
Colloquial Irish: The Complete Course for Beginners, Routledge, 2008
I work from nine o'clock to one o'clock.
Is féidir liom dul leat cúnamh uait.
Colloquial Irish: The Complete Course for Beginners, Routledge, 2008
I can go with you if you need help.
ceithre mhíle ón gCeathrú Rua go Ros an Mhíl.
Colloquial Irish: The Complete Course for Beginners, Routledge, 2008
It is four miles from An Cheathrú Rua to Ros an Mhíl.
Gabh i leith uait! Isteach an chisteanach leat!
Colloquial Irish: The Complete Course for Beginners, Routledge, 2008
Come here! Into the kitchen with you!
Céard atá uait le n-ithe ar maidin?
Colloquial Irish: The Complete Course for Beginners, Routledge, 2008
What do you want to eat this morning?
Calógaí atá uaim.
Colloquial Irish: The Complete Course for Beginners, Routledge, 2008
I want cornflakes.
An bhfuil tuilleadh bainne uait leis sin?
Colloquial Irish: The Complete Course for Beginners, Routledge, 2008
Do you need more milk with that?
Céard atá uaibh?
Colloquial Irish: The Complete Course for Beginners, Routledge, 2008
What do you need?
buidéal bainne uainn freisin, a Mhicí.
Colloquial Irish: The Complete Course for Beginners, Routledge, 2008
We need a bottle of milk also, Micí.
An bhfuil aon rud eile uaibh?
Colloquial Irish: The Complete Course for Beginners, Routledge, 2008
Do you need anything else?
Gabh i leith uait.
Colloquial Irish: The Complete Course for Beginners, Routledge, 2008
Come here.
An bhfuil rud eicínt uait le n-ól?
Colloquial Irish: The Complete Course for Beginners, Routledge, 2008
Do you want something to drink?
Is clár nuachta agus comhrá é le Páidí Ó Lionáird.
Colloquial Irish: The Complete Course for Beginners, Routledge, 2008
It's a news and discussion program with Páidí Ó Lionáird.
An mbeidh ag eitilt ó Aerfort na Sionnaine go JFK?
Colloquial Irish: The Complete Course for Beginners, Routledge, 2008
Will you be flying from Shannon Airport to JFK?
Is as Corcaigh ó dhúchas , ach i mo chónaí i mBaile Átha Cliath anois.
Éamonn Ó Dónaill: Turas Teanga, RTÉ/Gill & Macmillan, 2004
I am from Cork originally but I live in Dublin now.
Bail ó Dhia ar an obair.
Éamonn Ó Dónaill: Turas Teanga, RTÉ/Gill & Macmillan, 2004
God bless the work.
Thiomáin siad ó Bhéal Feirste go Dún na nGall.
Éamonn Ó Dónaill: Turas Teanga, RTÉ/Gill & Macmillan, 2004
They drove from Belfast to Donegal.
Inis dom faoin gcaitheamh aimsire a bhíonn agat ó cheann ceann na seachtaine.
Éamonn Ó Dónaill: Turas Teanga, RTÉ/Gill & Macmillan, 2004
Tell me about the pastimes you have from one end of the week to the other.
i mo chónaí cúpla míle ó Ghaillimh.
'Gaeilge gan Stró!', Beginners Level, ranganna.com
I live a few miles from Galway.
Níl ach cúpla míle ó Ghaillimh.
'Gaeilge gan Stró!', Beginners Level, ranganna.com
It's only a few miles from Galway.