Pota Focal Intergaelic
Gluais TíHouse Glossary Gluais Beo!Beo! Glossary TeasárasThesaurus BriathraVerbs
a á ab abair abairt ábalta ábaltacht abar abhac abhaile abhainn ábhar ábhartha abhcóide abhlann ábhraigh abhus
abair
VERB
say
tell
cad a dúirt ?
what did you say?
abair [rud] le [duine]
say [something] to [somebody]
tell [somebody] [something]
dúirt léi go raibh tuirseach
I told her that I was tired
déarfaidh an pasfhocal leo
you will tell them the password
abair leis fanacht liom
tell him to wait for me
abair
VERB
say
suppose
abair go bhfuil milliún euro agat
let's say you have a million euro
abraimis go bhfuil an ceart aige
let's assume he is right
roghnóidh muid contae éigin, abair Dún na nGall, agus...
we'll choose a county, let's say Donegal, and...
abair
VERB
SYNONYM: can
sing
abair amhrán!
sing a song!
Foirmeacha gramadaí
Grammatical forms
abair
VERB
PAST TENSE
dúirt
PRESENT TENSE
deir
FUTURE TENSE
déarfaidh
VERBAL NOUN
VERBAL ADJECTIVE
ráite
Iontrálacha gaolmhara
Related entries
deireadh
MASCULINE NOUN
OPPOSITE: tús
end
deireadh an scannáin
the end of the film
deireadh na bliana
the end of the year
deireadh le [rud]
the end of [something]
sin deireadh leis an scéal, a chairde
that's the end of the story, my friends
cuireann [A] deireadh le [B]
[A] ends [B]
[A] puts an end to [B]
chuir an eachtra sin deireadh leis an oíche
that event put and end to the night
bhí orm deireadh a chur leis an amaidí sin
I had to end that madness
Deireadh Fómhair
October
Dheireadh Fómhair
the month of October
deireadh seachtaine
weekend
cad a rinne ag an deireadh seachtaine?
what did you do at the weekend?
deir [duine] [rud] i gcogar
[somebody] whispers [something]
dúirt i gcogar liom é
he whispered it to me
STAITISTICÍ · STATISTICS
Is é abair an 31ú focal is minice úsáid sa Ghaeilge. Tagann sé chun cinn uair amháin i ngach 364 focal.
Abair is the 31th most frequently used word in Irish. It occurs once in every 364 words.
Samplaí gaolmhara
Related examples
theastaigh uaithi deireadh a chur lena saol brónach mí-ádhúil
she wanted to end her sad unlucky life
ag deireadh an tsamhraidh
at the end of the summer
cad a rinne ag an deireadh seachtaine?
what did you do at the weekend?
ag deireadh an chéid seo caite
at the end of the last century
mar a dúirt an cheana...
like I said the other day...
chuir siad a gcomhairlí i dteannta a chéile agus dúirt siad gurbh fhearr an duais a thabhairt
they put their heads togerther and said that he should be given the prize
is cuma cad a deirim, déanann seisean a chomhairle féin
it doesn't matter what I say, he does his own thing
easpa airgid ba chúis le deireadh an tionscadail
lack of money caused the end of the project
ar imeacht dúirt Fionn go mbeadh ar ais
when he was leaving, Fionn said he would be back
abair arís é, le do thoil
say it again please
Abair an fhírinne.
Tell the truth.
Abair go bhfuil milliún euro le caitheamh agat.
Let's say you have a million euro to spend.
Abair i nGaeilge é.
Say it in Irish.
Abair liom a bhfuil uait.
Tell me what you want.
Tharla ag deireadh an chéid seo caite.
It happened at the end of the last century.
fhad an oíche, tiocfaidh an mhaidin ar deireadh.
No matter how long the night, the morning will come at the end.
Dúirt léi imeacht.
I told her to leave.
Gabh mo leithscéal. An féidir leat é sin a aríst, le do thoil?
Colloquial Irish: The Complete Course for Beginners, Routledge, 2008
Excuse me. Can you say that again, please?
Agus beidh muid ag casadh sna tithe tábhairne Tír na nÓg agus Sláinte i Manhattan an deireadh seachtaine seo.
Colloquial Irish: The Complete Course for Beginners, Routledge, 2008
And we will be playing in the Tír na nÓg and Sláinte pubs in Manhattan this weekend.
Abair "le do thoil". - Le do thoil. - Maith an cailín.
Colloquial Irish: The Complete Course for Beginners, Routledge, 2008
Say "please". - Please. - Good girl.
ag iarraidh rud a leat.
Colloquial Irish: The Complete Course for Beginners, Routledge, 2008
I am trying to say something to you.
cúpla teach tábhairne ann, agus bíonn seisiúin cheoil ar siúl ag an deireadh seachtaine.
Éamonn Ó Dónaill: Turas Teanga, RTÉ/Gill & Macmillan, 2004
There are a couple of pubs there, and there are often music sessions on at the weekend.
Sin Úna, sin Niamh. Ansin Muiris: seisean i lár báire. Ansin Fiona; agus mise ar deireadh.
Éamonn Ó Dónaill: Turas Teanga, RTÉ/Gill & Macmillan, 2004
[Looking at a family photo:] That's Úna, that's Niamh. Then Muiris, he is in the middle. Then Fiona; and myself at the end.
Céard a dhéanann ag an deireadh seachtaine de ghnáth?
Éamonn Ó Dónaill: Turas Teanga, RTÉ/Gill & Macmillan, 2004
What do you usually do at the weekend?
spéis agat sa bpeil, an bhfuil? D'fhéadfá a go bhfuil!
Éamonn Ó Dónaill: Turas Teanga, RTÉ/Gill & Macmillan, 2004
You're interested in football, right? You could say I am!
Agus céard faoin gcuid eile den deireadh seachtaine?
Éamonn Ó Dónaill: Turas Teanga, RTÉ/Gill & Macmillan, 2004
And what about the rest of the weekend?
duit fanacht go dtí an deireadh
you don't need to wait till the end
ar mhaithe le greann a dúirt sin
I just said that for fun
abair liom go macánta, an tusa a rinne?
tell me honestly, was it you who did it?
maidir leis an rud a dúirt tusa, an ceart agat, ach...
as for the thing you said, you are right, but...
déan mar a deirtear leat!
do as you're told!
dúradh liom gan dul ann, ach chuaigh ann mar sin féin
I was told not to go there but I went there all the same
ag deireadh na míosa
at the end of the month
nuair a fheicfidh í, abair léi
when you see her, tell her
cad a deir nuair nach mbíonn an freagra ceart aige?
what does he say when he doesn't have the right answer?
mór duit tuairisc scríofa a chur isteach ag deireadh gach ráithe
you must submit a written report at the end of each quarter
glacfaidh le rud ar bith a deir léi
she will accept anything you tell her
beidh deireadh leis sul i bhfad
it will be over before long
Abraimis go bhfuil an ceart aige. bhfágann sin muidne?
Assuming he is right, where does that leave us?
Tháinig siad ar ais ag deireadh an tsamhraidh.
They came back at the end of the summer.
An féidir liom labhairt leat anois? - Ceart go leor, abair leat.
Can I talk to you now? - Okay, go ahead.
Lean an saighdiúir tréigthe ag troid go dtí an deireadh.
The abandoned soldier continued fighting until the end.
Cad atá ag ?
What are you saying?
Deir liom nach bhfuil airgead aige.
He tells me he has no money.
An é seo deireadh an scannáin?
Is this the end of the film?
Déarfainn go raibh níos ólta agamsa mar a bhí aigesean.
I'd say I had more to drink that he.
Dúirt an praghas leis.
I told him the price.
Dúirt liom féin go n-éireoinn an-mhoch ar maidin.
I said to myself that I would get up very early in the morning.
Dúirt an pasfhocal.
She said the password.
Dúirt go raibh an pub dúnta.
She said the pub was closed.
Go raibh míle maith agat. - habair é.
Thank you very much. - Don't mention it.
Mar a dúirt an cheana, ...
Like I said the other day, ...
a go...
It is not necessary to say that... It goes without saying that...
Roghnóidh muid contae éigin, abair Maigh Eo, agus déanfaidh muid clár faisnéise faoi.
We'll select a county, say Mayo, and do a documentary about it.
An ndeir sibh é sin go minic?
Éamonn Ó Dónaill: Turas Teanga, RTÉ/Gill & Macmillan, 2004
Do you say that often?
An dtéann Maria go Baile Átha Cliath gach deireadh seachtaine?
Éamonn Ó Dónaill: Turas Teanga, RTÉ/Gill & Macmillan, 2004
Does Maria go to Dublin every weekend?
Téim ar shiúlóidí fada de ghnáth ag an deireadh seachtaine; is breá liom bheith amuigh faoin aer.
'Gaeilge gan Stró!', Beginners Level, ranganna.com
I usually go for long walks at the weekend; I love being out in the open air.
Deirtear go bhfuil le ceap milleáin ag gach grúpa.
They say every group needs somebody to blame.
Bíonn trí litir ag deireadh ainm gach comhaid chun a chur in iúl cén cineál comhaid atá ann.
There are three letters at the end of each file name to indicate what type of file it is.
Dúradh léi go mbeadh uirthi €500 a íoc leis an rialtas.
'Beo!', beo.ie
She was told that she would have to pay €500 to the government.
Is cuimhin liom go n-abraínn le daoine go minic...
'Beo!', beo.ie
I remember that I often used to say to people...
Deir gach éinne a bhí beo i 1963 gur cuimhin leo go cruinn ala an ama ar chuala siad faoi dhúnmharú an Uachtaráin John F. Kennedy.
'Beo!', beo.ie
Everybody who was alive in 1963 says they remember exactly the point in time when they heard of President John F. Kennedy's assassination.
Faraor go ndúirt a leithéid.
'Beo!', beo.ie
I wish I had never said that.
Ach níorbh shin é deireadh an scéil.
'Beo!', beo.ie
But that was not the end of the story.
Táthar ann a deir nach raibh in ionsaithe an 11ú Meán Fomhair ach leithscéal do Mheiriceá cogadh a fhearadh ar an domhan mór.
'Beo!', beo.ie
Some people say the 11 September attacks were only an excuse for America to wage war against the whole world.
An bhfuil deireadh le hiriseoireacht an tsaoránaigh?
'Beo!', beo.ie
Is citizen journalism finished?
Is é an t-ábhar is conspóidí i Meiriceá go fóill é, déarfainn.
'Beo!', beo.ie
It is still the most controversial subject in America, I'd say.
Dúirt le mo chomharsa ar an eitleán go mbeinn ag tógáil bus ar aghaidh go dtí mo cheann cúrsa.
'Beo!', beo.ie
I told my neighbour on the plane that I would then be taking the bus to my destination.
" déan" a dúirt an fear.
'Beo!', beo.ie
"Don't do it," the man said.
Faoi dheireadh an 17ú haois bhí deireadh le húinéireacht sclábhaithe san Eoraip.
'Beo!', beo.ie
By the end of the 17th century slave ownership was ended in Europe.
Faoin mbliain 1776 bhí deireadh le sclábhaíocht i roinnt de na stáit thuaidh.
'Beo!', beo.ie
By the year 1776 slavery was ended in many of the northern states.
Bíodh ciall agat agus fág an cineál sin cainte le ag duine inteacht eile.
Séamus Ó Grianna: Caisleáin Óir, eag. Niall Ó Dónaill, Cló Mercier, 1976
Be sensible and don't say such things.
na páistí amú agat, ó chaithfidh a leat.
Séamus Ó Grianna: Caisleáin Óir, eag. Niall Ó Dónaill, Cló Mercier, 1976
You have the children all confused, if I must say so.
Thoisigh siad a mhagadh ar Sheimí, a leis gurb í a bheadh mar mhnaoi aige.
Séamus Ó Grianna: Caisleáin Óir, eag. Niall Ó Dónaill, Cló Mercier, 1976
They started making fun of Jamie, saying she would be his wife one day.
Aon uair amháin a gheibh duine ciall, deireadh aige le haoibhneas an tsaoil.
Séamus Ó Grianna: Caisleáin Óir, eag. Niall Ó Dónaill, Cló Mercier, 1976
As soon as one grows up, the fun is over.
raibh a bhean marbh ach cupla go rabhathas á i modh rúin go raibh ag smaoineamh ar cheann eile a tharraingt air.
Séamus Ó Grianna: Caisleáin Óir, eag. Niall Ó Dónaill, Cló Mercier, 1976
His wife was only dead for a couple of days when people started saying in secret that he was thinking of helping himself to a new one.
Caithfidh go bhfuil deireadh an tsaoil ann.
Séamus Ó Grianna: Caisleáin Óir, eag. Niall Ó Dónaill, Cló Mercier, 1976
This must be the end of the world.
cad é a dúirt ?
what did you say?