Pota Focal Intergaelic
chan | chin | chub | chum | chunk
Gluais TíHouse Glossary Gluais Beo!Beo! Glossary TeasárasThesaurus BriathraVerbs
ceoltóir chaon cheana chí chomh chuig chuile chun ciall ciallaigh ciallmhar cian cianfhoghlaim cianrialtán ciap ciaróg ciarsúr cibé cic ciceáil ciclipéid
chun
PREPOSITION
to
place
tháinig chun na tíre i Meitheamh 1922
he came to the country in June 1922
chun
PREPOSITION
to
in order to
purpose
anseo chun labhairt leat
I am here to talk to you
cad a theastaíonn uait chun an jab a dhéanamh?
what do you need to do the job?
cliceáil anseo chun an fhuinneog a dhúnadh
click here to close the window
chun
PREPOSITION
going to
about to
intention
chun an fhuinneog a oscailt
I am going to open the window
bhí chun glaoch a chur ort
I was going to phone you
Iontrálacha gaolmhara
Related entries
chun báis
to death
daoradh chun báis é
he was condemned to death
cuireadh chun báis iad
they were put to death
cuireann [X] [Y] chun bealaigh
[X] sacks [Y]
chuir siad chun bealaigh
they sacked me
cuir chun cinn
SEE ALSO: cur chun cinn
promote
déanann an comhlacht táirgí áirithe a chur chun cinn ar mhargadh na hÉireann
the company promotes certain products on the Irish market
rinne siad iarracht úsáid na Gaeilge a chur chun cinn i measc daoine óga
they tried promoting the use of Irish among young people
cur chun cinn
SEE ALSO: cuir chun cinn
promotion
cur chun cinn na n-ealaíon
the promotion of the arts
ceathrú chun [uair]
quarter to [hour]
ceathrú chun a hocht
it is quarter to eight
STAITISTICÍ · STATISTICS
Is é chun an 29ú focal is minice úsáid sa Ghaeilge. Tagann sé chun cinn uair amháin i ngach 357 focal.
Chun is the 29th most frequently used word in Irish. It occurs once in every 357 words.
Samplaí gaolmhara
Related examples
shuigh síos chun litir a scríobh
he sat down to write a letter
níl cead pinn luaidhe a úsáid ach amháin chun nótaí a thógáil
a pencil is not allowed, except to take notes
tháinig an t-adhlacóir chun an corp a réiteach
the undertaker came to prepare the body
cineál teampaill a bhí ann chun na déithe a adhradh
it was a kind of temple to worship the gods
thaistil chun na hAfganastáine i 1999 agus ghlac le hiarratas pearsanta Osama Bin Laden go n-eagródh ionsaithe aeir i Meiriceá
he travelled to Afganistan in 1999 and accepted Osama Bin Laden's personal request that he would organize air attacks on America
déanann an comhlacht táirgí áirithe a chur chun cinn ar mhargadh na hÉireann
the company promotes certain products on the Irish market
seo an bealach ceart chun pancóga a dhéanamh!
this is not the correct way to make pancakes!
deich mbomaite chun a deich
ten minutes to ten
brúigh an cnaipe chun an doras a oscailt
press the button to open the door
an plean seo ceaptha chun comhar a chothú idir na ballstáit
the plan is designed to promote cooperation between the member states
níos ama uaim chun an cheist a chíoradh i gceart
I need more time to examine the question properly
chun éirí as i mbliana
I am going to retire this year
sin imithe cheana féin, ach ceann eile ann ag ceathrú chun a dhéag.
Colloquial Irish: The Complete Course for Beginners, Routledge, 2008
That one [a bus] has left already, but there is another one at 11.45.
Téim go dtí an phictiúrlann go minic chun scannán a fheiceáil.
'Gaeilge gan Stró!', Beginners Level, ranganna.com
I often go to the cinema to see a film.
Bíonn trí litir ag deireadh ainm gach comhaid chun a chur in iúl cén cineál comhaid atá ann.
There are three letters at the end of each file name to indicate what type of file it is.
D'ardaigh a lámh chun a smig a thochas.
Alan Titley: Gluaiseacht, An Gúm, 2009
He raised his hand to scratch his chin.
D'ardaigh a geansaí chun didín a cíche a shá isteach i mbéal a hiníne.
Alex Hijmans: Aiséirí, Cois Life 2011
She lifted her blouse to slip the nipple of her breast in her daughter's mouth.
Níl samhlaíocht ar bith ag teastáil chun é seo a thuiscint.
'Beo!', beo.ie
No imagination at all is needed to understand this.
Bhí an spiaire ag seoladh tuairiscí ar ais chun na Rúise.
'Beo!', beo.ie
The spy was sending reports back to Russia.
Buaileadh í roinnt uaireanta agus chuathas i muinín an fhornirt chun a cuid gruaige a bhearradh.
'Beo!', beo.ie
She was hit several times and violence was resorted to to cut her hair.
Chuireas an raidió ar siúl, mar ab iondúil, chun nuachtchlár na maidine a chloisteáil.
'Beo!', beo.ie
I turned on the radio, as usual, to listen to the morning's news programme.
Rinneadh seo in Aerfort na Sionainne, áit a bhfeictear na mílte saighdiúirí Meiriceánacha gach anois ar a mbealach chun na hIaráice.
'Beo!', beo.ie
This was done in Shannon Airport where you see thousands of American soldiers every day on their way to Iraq.
Táimid inár gcónaí i ndomhan nua anois, a bhuíochas do Bin Laden, Mohammed Atta, agus na scórtha eile nach bhfuil ann níos chun é a fheiceáil.
'Beo!', beo.ie
We live in a new world now, thanks to Bin Laden, Mohammed Atta and scores of others who are not there anymore to see it.
Bhí deiseanna úra cruthaithe ag dul chun cinn teicneolaíoch.
'Beo!', beo.ie
Technological progress had created new opportunities.
Éilíonn gontacht na formáide (140 carachtar) nach dtéann an scríbhneoir chun fadála ina chuid smaointe.
'Beo!', beo.ie
The brevity of the format (140 characters) forces the writer to avoid verbosity in his thoughts.
Chuir siad cogadh ar arm an chun seilbh a fháil ar an teampall.
'Beo!', beo.ie
The waged war on the king's army to acquire the temple.
Bhí le hoibrithe chun an talamh a ghlanadh agus na bairr a chur, a bhaint, agus a iompar.
'Beo!', beo.ie
Workers were needed to clear the land and to plant, harvest and carry the crops.
Cuireadh chun na scoile é.
Séamus Ó Grianna: Caisleáin Óir, eag. Niall Ó Dónaill, Cló Mercier, 1976
He was sent to school.
do bheatha 'un an bhaile.
Séamus Ó Grianna: Caisleáin Óir, eag. Niall Ó Dónaill, Cló Mercier, 1976
Welcome home.
Muirfear thú ach ag gabháil 'un an bhaile.
Séamus Ó Grianna: Caisleáin Óir, eag. Niall Ó Dónaill, Cló Mercier, 1976
You will be killed if you show your face in town.
Ba dhoiligh a ghabháil chun faoiside. Ina dhiaidh sin, dar leis féin go gcaithfeadh an gealltanas a chomhlíonadh.
Séamus Ó Grianna: Caisleáin Óir, eag. Niall Ó Dónaill, Cló Mercier, 1976
Going to confession was hard. Still, he felt he had to do as he had promised.
thiocfadh leis a ghabháil chun an bhaile ar phócaí folmha.
Séamus Ó Grianna: Caisleáin Óir, eag. Niall Ó Dónaill, Cló Mercier, 1976
He could not come home with empty pockets.
beidh obair leanúnach i gceist chun an sprioc a bhaint amach
continous work will be required to reach the target
cuirfimid d'ordú chun bealaigh laistigh de thrí oibre
we will dispatch your order within three working days
léiríonn na habairtí samplacha an dóigh chun na focail a úsáid i gcomhthéacs
the sample sentences show how to use the words in context
go leor airgid aige chun caisleán a cheannach
he has enough money to buy a castle
ceithre nóiméad chun a deich
four minutes to ten
bhí muid ag obair as lámha a chéile chun an fhadhb a réiteach
we worked together to fix the problem
d'ardaigh a ghloine chun sláinte a ól
he raised his glass to drink to health
tuairisc ar dhul chun cinn na hoibre
a report on how the work is progressing
ullmhaigh do chuid fear chun cogaidh
prepare your men for war
tagann na mílte daoine bliain i ndiaidh bliana chun páirt a ghlacadh san fhéile
thousands of people come year after year to take part in the festival
Beidh obair leanúnach i gceist chun an sprioc a bhaint amach.
Continous work will be involved to reach the target.
deich mbomaite chun a deich.
It is ten minutes to ten.
Dhéanfadh rud ar bith chun díoltas a bhaint amach.
He would do anything to take revenge.
Dhéanfadh aon rud chun díoltas a bhaint as toisc gur mharaigh a athair.
He would do anything to take revenge on him because he had killed his father.
chun bás a fháil go luath.
I am going to die soon.
Bhí ort dul síos ar do chromada chun dul isteach ann.
Alex Hijmans: Aiséirí, Cois Life 2011
You had to crouch down to get in there.