Pota Focal Intergaelic
aoi | faob | faod | faoil | faoin
Gluais TíHouse Glossary Gluais Beo!Beo! Glossary TeasárasThesaurus BriathraVerbs
fána fánach fanacht fanaile fánaíocht fann faobhar faoi faoileán faoiseamh faoistin faomh faomhadh faopach farantóireacht faraor farasbarr farraige fás fásach fáscadh
faoi
PREPOSITION
under
a physical object
an cat faoin chathaoir
the cat is under the chair
cuir faoin tábla é
put it under the table
faoi
PREPOSITION
about
a topic
bhí siad ag caint fúmsa
they were talking about me
leabhar faoi chúrsaí grá
a book about love
faoi
PREPOSITION
by
a time point
beidh imithe faoin am sin
I'll be gone by that time
tarlóidh faoi Nollaig
it will happen by Christmas
faoi
PREPOSITION
up to
decision
is fút féin atá
it is up to you
fág fúm féin é
leave it up to me
Iontrálacha gaolmhara
Related entries
[duine] in amhras faoi [rud]
[somebody] doubts/suspects [something]
faoi bhrú
under pressure
faoi bhrú an-mhór faoi láthair
I am under a lot of pressure right now
faoi ascaill [duine]
under [somebody's] arm
tháinig agus leabhar faoina ascaill aige
he arrived with a book under his arm
[A] faoi chomaoin ag [B] (as [rud])
[A] is indebted to [B] (for [something])
go mór faoi chomaoin agat as an tacaíocht a thug dom
I am much indebted to you for the support you've given me
faoi bhláth
in flower
in full bloom
faoi bhun
OPPOSITE: os cionn
under
below
faoi bhun [ruda]
under [something]
below [something]
páistí faoi bhun deich mbliana d'aois
children under the age of ten
faoi chaibidil
being dicussed
cad atá faoi chaibidil anocht?
what are we talking about tonight?
faoi cheann
PREPOSITION
under
faoi choinne
for
faoi choinne [ruda]
for the purpose [of something]
ag ullmhú faoi choinne an scrúdaithe
I am preparing for the exam
seo iad na cáipéisí faoi choinne an chruinnithe
these are the documents for the meeting
faoi chom
undercover
underground
secret
gníomhartha faoi choim
undercover activities
coireacht faoi choim
the criminal underworld
faoi choim [ruda]
under the cover of [something]
faoi choim na hoíche
under the cover of the night
faoi deara
tugann [duine] [rud] faoi deara
[somebody] notices [something]
thug an botún faoi deara
I noticed the mistake
ar thug faoi deara go bhfuil imithe?
have you noticed that she is gone?
faoi dhéin
PREPOSITION
underneath
faoi dheireadh
finally
an obair críochnaithe agam faoi dheireadh
I have finally finished the work
faoi dheireadh thiar thall
at long last
críochnaíodh an tionscadal faoi dheireadh thiar thall sa bhliain 2004
the project was finished at long last in 2004
faoi láthair
at present
right now
gnóthach faoi láthair
I am busy right now
sochaí an iarthair faoi láthair
contemporary western society
faoi smacht
under control
an fhadhb faoi smacht agam
I have the problem under control
cuireann [duine] [rud] faoi smacht
[somebody] puts [something] under control
STAITISTICÍ · STATISTICS
Is é faoi an 21ú focal is minice úsáid sa Ghaeilge. Tagann sé chun cinn uair amháin i ngach 228 focal.
Faoi is the 21th most frequently used word in Irish. It occurs once in every 228 words.
Samplaí gaolmhara
Related examples
go deimhin, ceisteanna go leor nár freagraíodh go fóill, go háirithe na cinn faoi fhoirgneamh a seacht
indeed, there are still some unanswered questions, expecially those about building seven
an aimsir amháin faoi deara é
Alex Hijmans: Aiséirí, Cois Life 2011
it's not just the weather's fault
admhálacha faighte faoi bhagairt foréigin
admissions obtained under threat of violence
chuaigh faoi agallamh le haghaidh poist
I went for a job interview
aiféala orm faoi na rudaí a rinne i mo shaol
I regret the things I've done in my life
d'fhéadfadh an beart a bheith críochnaithe faoi cheann bliana
the plan could be finished in six years
chláraigh faoi ainm bréige
she registered under a fake name
na fadhbanna cloíte againn faoi dheireadh
we have finally overcome the problems
scéal faoi chailín beag a théann isteach sa choill
a story about a little girl who goes to the wood
leanann ar aghaidh mar sin, beidh marbh faoi 50
if you continue like that, you will be dead by 50
coimeádann na cáipéisí i dtarraiceán faoi ghlas
she keeps the documents locked in a drawer
rud a choimeád faoi rún
to keep something secret
meitreo a chuirtear ar an traein faoi thalamh
an underground train is called a metro
an bhfuil dáiríre faoi?
are you serious about it?
is cuma liom faoi na miondifríochtaí teicniúla
I don't care about the small technical diffrences
an stiúrthóir ag freastal ar chruinniú faoi láthair
the director is attending a meeting at the moment
níorbh é Milosevic amháin faoi ndear gach coir in aghaidh na daonnachta a tharla tráth titim as a chéile don Iúgslaiv
Milosevic was not solely responsible for every crime against humanity that happened while Yugoslavia was falling apart
faoi 1865 bhí úinéaracht daoine in aghaidh an dlí in gach ceann de na Stáit Aontaithe
by 1865, owning people was against the law in each of the United States
go hiomlán faoi smacht agam
I have it completely under control
is cuma sa diabhal liom faoi na pictiúir!
I don't bloody care about the pictures!
an téacs faoi chló trom
the text is in bold
an téacs faoi chló iodálach
the text is in italics
is cuma leo faoi na teorainneacha treallacha a leag an Bhreatain síos san Mheán-Oirthear
they don't care about the arbitrary borders laid down by Britain in the Middle East
Eolas faoi rún é seo.
This is confidential information.
Scríobh cuimhní cinn faoi champaí báis na Naitsithe.
He wrote memoirs about Nazi death camps.
Leanaí faoi bhun deich mbliana d'aois.
Diarmuid Ó Sé, Joseph Shiels: Teach Yourself Irish, Teach Yourself Books, 1998
Children under ten years of age.
Ó, Cré na Cille le Máirtín Ó Cadhain ar siúl ann faoi láthair.
Colloquial Irish: The Complete Course for Beginners, Routledge, 2008
Oh, Cré na Cille by Máirtín Ó Cadhain is playing there at present.
Labhraím beagáinín Fraincise agus ag foghlaim Spáinnise faoi láthair.
Colloquial Irish: The Complete Course for Beginners, Routledge, 2008
I speak a little French and I am learning Spanish at present.
m'fhear dífhostaithe faoi láthair.
Colloquial Irish: The Complete Course for Beginners, Routledge, 2008
My husband is unemployed at present.
ag déanamh cúrsa ar an gCeathrú Rua faoi láthair.
Colloquial Irish: The Complete Course for Beginners, Routledge, 2008
He is doing a course in An Cheathrú Rua at present.
Is mic léinn iarchéime féin agus Gráinne. Céard fúibhse?
Colloquial Irish: The Complete Course for Beginners, Routledge, 2008
Gráinne and I are post-graduate students. What about you?
Céard fútsa, a Liam?
Colloquial Irish: The Complete Course for Beginners, Routledge, 2008
What about you, Liam?
ag tóraíocht post nua faoi láthair.
Colloquial Irish: The Complete Course for Beginners, Routledge, 2008
I am seeking a new job at present.
Níl ag obair faoi láthair. dífhostaithe.
Colloquial Irish: The Complete Course for Beginners, Routledge, 2008
I am not working at present. I am unemployed.
ag coinneáil ag imeacht, a Pháidín. Céard fútsa?
Colloquial Irish: The Complete Course for Beginners, Routledge, 2008
I am keeping going, Páidín. What about yourself?
An bhfuil pian ort anseo? Céard faoi anseo?
Colloquial Irish: The Complete Course for Beginners, Routledge, 2008
Do you have a pain here? What about here?
Céard faoi rud eicínt a cheannacht i siopa Standúin i gCeardlann an Spidéil?
Colloquial Irish: The Complete Course for Beginners, Routledge, 2008
What about buying something in Standún's Shop or in the Craft Village in An Spidéal?
Céard faoin gceann seo?
Colloquial Irish: The Complete Course for Beginners, Routledge, 2008
What about this one?
Rith an cat faoin ngeata.
Colloquial Irish: The Complete Course for Beginners, Routledge, 2008
The cat ran under the gate.
Céard faoi thíocht go dtí m'árasán agus a bheith ag breathnú ar an teilifís?
Colloquial Irish: The Complete Course for Beginners, Routledge, 2008
What about coming to my apartment and watching television?
Inis dom faoin sráidbhaile. An bhfuil áiseanna maithe ann?
Éamonn Ó Dónaill: Turas Teanga, RTÉ/Gill & Macmillan, 2004
Tell me about the village. Are there good amenities there?
i mo chónaí faoin tuath.
Éamonn Ó Dónaill: Turas Teanga, RTÉ/Gill & Macmillan, 2004
I live in the country.
Cad é faoi do thuismitheoirí? An réitíonn go maith leo siúd?
Éamonn Ó Dónaill: Turas Teanga, RTÉ/Gill & Macmillan, 2004
What about your parents? Do you get on well with them?
Bhí muid díreach ag caint fút.
Éamonn Ó Dónaill: Turas Teanga, RTÉ/Gill & Macmillan, 2004
We were just talking about you.
Céard faoi leathuair tar éis a seacht?
Éamonn Ó Dónaill: Turas Teanga, RTÉ/Gill & Macmillan, 2004
How about half past seven?
Diúltaíodh faoi dhó é.
Éamonn Ó Dónaill: Turas Teanga, RTÉ/Gill & Macmillan, 2004
He was refused twice.
Inis dom faoin gcaitheamh aimsire a bhíonn agat ó cheann ceann na seachtaine.
Éamonn Ó Dónaill: Turas Teanga, RTÉ/Gill & Macmillan, 2004
Tell me about the pastimes you have from one end of the week to the other.
Agus céard faoin gcuid eile den deireadh seachtaine?
Éamonn Ó Dónaill: Turas Teanga, RTÉ/Gill & Macmillan, 2004
And what about the rest of the weekend?
Anois, ba mhaith liom cúpla ceist eile a chur ort faoi chaitheamh aimsire.
Éamonn Ó Dónaill: Turas Teanga, RTÉ/Gill & Macmillan, 2004
Now, I'd like to ask you a couple more questions about pastimes.
faoin tuath.
'Gaeilge gan Stró!', Beginners Level, ranganna.com
It's in the country.
bhfuil féin i do chónaí faoi láthair?
'Gaeilge gan Stró!', Beginners Level, ranganna.com
Where are you living yourself at the moment?
Is breá liom dul ansin agus luí faoin ngrian nuair a bhíonn an aimsir go maith.
'Gaeilge gan Stró!', Beginners Level, ranganna.com
I love to go there and lie under the sun when the weather is good.
Téim ar shiúlóidí fada de ghnáth ag an deireadh seachtaine; is breá liom bheith amuigh faoin aer.
'Gaeilge gan Stró!', Beginners Level, ranganna.com
I usually go for long walks at the weekend; I love being out in the open air.
san obair faoi láthair.
'Gaeilge gan Stró!', Beginners Level, ranganna.com
I'm in work at the moment.
sa bhaile faoi láthair.
'Gaeilge gan Stró!', Beginners Level, ranganna.com
I'm at home at the moment.
Cad a insíonn seo dúinn faoin údar?
What does this tell us about the author?
de bhua ag an scéal nach féidir bheith cinnte faoi aon rud.
What is special about the story is that you can never be sure of anything.
uisce faoi thalamh éigin ar siúl acu!
They are scheming something!
Seo sampla maith dtiteann amach nuair a thugann amaitéaraigh faoin taighde.
This is a good example of what happens when amateurs undertake the research.
" siad ag teacht faoinár ndéin!" liúigh duine de na fir óga agus bhí gliondar croí orainn go léir.
Alan Titley: Gluaiseacht, An Gúm, 2009
'They're coming to get us!' yelled one of the young men and we all rejoiced.
D'fhág na ceapairí faoin ngríoscán.
Alex Hijmans: Aiséirí, Cois Life 2011
She left the sandwiches under the grill.
Bhí ag bailiú eolais faoi dhaoine éagsúla.
'Beo!', beo.ie
She was collecting information about various people.