Pota Focal Intergaelic
Gluais TíHouse Glossary Gluais Beo!Beo! Glossary TeasárasThesaurus BriathraVerbs
iriseoireacht irisleabhar is ise íseal ísligh ispín isteach istigh istoíche ith ithir Iúil iúl iúr jab jacaí jíp júdó labhair
isteach
ADVERB
OPPOSITE: amach
DO NOT CONFUSE WITH: istigh
in
inside
moving to the inside
an bhfuil ag teacht isteach?
are you coming in?
Iontrálacha gaolmhara
Related entries
buail isteach
call in
come round
drop in
an féidir liom bualadh isteach chugat tráthnóna?
can I can drop in to you in the afternoon?
STAITISTICÍ · STATISTICS
Is é isteach an 62ú focal is minice úsáid sa Ghaeilge. Tagann sé chun cinn uair amháin i ngach 753 focal.
Isteach is the 62th most frequently used word in Irish. It occurs once in every 753 words.
Samplaí gaolmhara
Related examples
bhí ag breathnú ar an doras amhail is go bhféadfadh an t-áibhirseoir féin teacht isteach nóiméad ar bith
Alex Hijmans: Aiséirí, Cois Life 2011
he was looking at the door as if the devil himself could come in any minute
níl againn de theilifís ach a dtagann isteach tríd an aeróg
we only have the TV that comes in through the aerial
scéal faoi chailín beag a théann isteach sa choill
a story about a little girl who goes to the wood
cuideoidh na habairtí samplacha leat na focail a fhí isteach i do chuid cainte go nádúrtha
the example sentences will help you to weave the words naturally into your own speech
cuir na doiciméid sin isteach i dteannta an iarratais
submit the documents along with the application
féidir linn é a thabhairt isteach toisc a mhéad atá
we cannot bring it in because of how big it is
mór duit tuairisc scríofa a chur isteach ag deireadh gach ráithe
you must submit a written report at the end of each quarter
rith isteach sa seomra
he ran into the room
saorchead isteach
free entry
entry free of charge
cead isteach saor in aisce
entry free of charge
bhi báisteach ag séideadh isteach ón bhfarraige go treallach
rain was blowing in from the sea intermittently
Tar isteach. Cad is ainm duit? Is mise Máire.
Diarmuid Ó Sé, Joseph Shiels: Teach Yourself Irish, Teach Yourself Books, 1998
Come in. What's your name? I am Máire.
Dia dhuit! Fáilte romhat isteach.
Colloquial Irish: The Complete Course for Beginners, Routledge, 2008
Hello! Welcome.
An féidir linn dul isteach?
Colloquial Irish: The Complete Course for Beginners, Routledge, 2008
Can we go inside?
Céard a dhéanann i nGaillimh? Bíonn ag dul isteach go minic.
Colloquial Irish: The Complete Course for Beginners, Routledge, 2008
What do you do in Galway? You go in often.
Ba mhaith liom dul isteach go Gaillimh len é a fheiceáil.
Colloquial Irish: The Complete Course for Beginners, Routledge, 2008
I want to go into Galway to see it.
Níl róluath. Tar isteach.
Colloquial Irish: The Complete Course for Beginners, Routledge, 2008
You are not too early. Come in.
Gabh i leith uait! Isteach an chisteanach leat!
Colloquial Irish: The Complete Course for Beginners, Routledge, 2008
Come here! Into the kitchen with you!
Tagaigí isteach, a chairde.
Colloquial Irish: The Complete Course for Beginners, Routledge, 2008
Come on in, friends.
D'fhág siad a gcuid éadaí ina ndiaidh agus isteach leo san uisce fuar.
They left their clothes behind and off they went into the cold water.
Shleamhnaigh is thit ar mhullach a cinn isteach san uisce.
She skidded and fell head-first into the water.
"Cad atá cearr leat?" a scairt Norma-Jean nuair a chaith Rebekka an babhla isteach sa doirteal de ráig.
Alex Hijmans: Aiséirí, Cois Life 2011
"What's wrong with you?" called Norma-Jean when Rebekka chucked the bowl into the sink.
Chuaigh isteach san ionad stórála ar a cromada.
Alex Hijmans: Aiséirí, Cois Life 2011
She went into the storage place crouching.
tar isteach!
come in!
tharla go raibh muid ag caint fútsa díreach nuair a tháinig isteach
we happened to be talking about you just when you came in
tháinig an post isteach um 7:45 gach maidin
the post would come at around 7:45 every morning
Bhí an bád ag druidim isteach sa ché agus sul i bhfad bhí siad ar thalamh tirim arís.
The boat was approaching the quay and, before long, they were on dry land again.
Bíonn deacair dul isteach i margaí nua.
It is always difficult to enter new markets.
Dia is Muire dhuit. Tar isteach. Conas ?
Diarmuid Ó Sé, Joseph Shiels: Teach Yourself Irish, Teach Yourself Books, 1998
Hello to you too. Come in. How are you?
Bhí ort dul síos ar do chromada chun dul isteach ann.
Alex Hijmans: Aiséirí, Cois Life 2011
You had to crouch down to get in there.
Shíl nár thit poncúlacht isteach le dearcadh saoil na Meiriceánach Dúchasach.
Alex Hijmans: Aiséirí, Cois Life 2011
She thought punctuality didn't suit the American Indian perspective on life.
D'ardaigh a geansaí chun didín a cíche a shá isteach i mbéal a hiníne.
Alex Hijmans: Aiséirí, Cois Life 2011
She lifted her blouse to slip the nipple of her breast in her daughter's mouth.
D'eitil dhá scairdeitleán isteach ó na Stáit Aontaithe.
'Beo!', beo.ie
Two jets flew in from the United States.
D'fhág siad an t-eitleán agus chuaigh isteach sa cheann eile.
'Beo!', beo.ie
They left the airplane and went inside the other one.
In áit na seanchomharsan, bhog teaghlach nua isteach a bhí i gcónaí ag cothú trioblóide.
'Beo!', beo.ie
In place of the old neighbours, a new family moved in who were always causing trouble.
Bhí aíonna le bheith ag teacht isteach as an iliomad stát eile sna Stáit Aontaithe.
'Beo!', beo.ie
We were supposed to have guests coming in from several other states in the United States.
Thart fán am ar thit túr eile an Lárionaid, bhí tuairiscí ag teacht isteach go raibh scairdeitleán ar lár i bPennsylvania.
'Beo!', beo.ie
Around the time the other tower fell, reports were coming in of a jet missing in Pennsylvania.
Ceithre seachtainí i ndiaidh na n-ionsaithe rinne fórsaí Mheiriceá ionruathar isteach san Afganastáin.
'Beo!', beo.ie
Four weeks after the attacks American forces carried out an invasion i to Afghanistan.
Rinneadh scrúdú iomlán ar mo reitine agus ar mo mhéarlorga, mar a dhéantar le gach éinne nach saoránach Meiriceánach é ar a bhealach isteach sa tír.
'Beo!', beo.ie
I had to undergo a close examination of my retina and my fingerprints, like every non-American citizen on his way into the country.
Mar a leath an tír siar amach, tháinig níos stáit isteach san aontacht nár ghlac le sclábhaíocht.
'Beo!', beo.ie
As the country spread out west, more states joined the union that did not accept slavery.
Ar a dhul isteach go teach na scoile d'amharc go scaollmhar ar gach taobh de.
Séamus Ó Grianna: Caisleáin Óir, eag. Niall Ó Dónaill, Cló Mercier, 1976
Upon entering the schoolhouse he looked around him in panic.
Goidé mar a chuir isteach an , a leanbh?
Séamus Ó Grianna: Caisleáin Óir, eag. Niall Ó Dónaill, Cló Mercier, 1976
How did you spend the day, child?
Leis sin isteach le fear an agus cuma scaollmhar air.
Séamus Ó Grianna: Caisleáin Óir, eag. Niall Ó Dónaill, Cló Mercier, 1976
At that point, the man of the house came in with a panicked expression.