Pota Focal Intergaelic
| ale | E | íle | L
Gluais TíHouse Glossary Gluais Beo!Beo! Glossary TeasárasThesaurus BriathraVerbs
lasc-chlár lasmuigh lasta lastas lastóir lathach láthair le leaba leabhairchruthach leabhal leabhar leabharlann leabharlannaí leabhragán leabhrán leac leacaigh leacht léacht leachtach
le
PREPOSITION
with
a bhí leat?
who was with you?
le
PREPOSITION
on
onwards
away
without interruption
déanann [duine] [rud] leis
[somebody] keeps on [doing something]
ag obair leis
he is working away
lean ag gearán léi go bhfuair freagra
she kept on complaining until she got an answer
Foirmeacha gramadaí
Grammatical forms
le
PREPOSITION
SINGULAR, FIRST PERSON
liom
SINGULAR, SECOND PERSON
leat
SINGULAR, THIRD PERSON, MASCULINE
leis
SINGULAR, THIRD PERSON, FEMININE
léi
PLURAL, FIRST PERSON
linn
PLURAL, SECOND PERSON
libh
PLURAL, THIRD PERSON
leo
+an: leis an
+na: leis na
Iontrálacha gaolmhara
Related entries
an t-ádh le [duine]
[somebody] is lucky
an t-ádh leat
you are lucky
níl an t-ádh liom anocht
I am not lucky tonight
le hais
next to
beside
le hais [ruda]
next to [something]
le hais an dorais
next to the door
bain le
touch
baineann [duine] le [rud]
[somebody] touches [something]
bain leis sin!
don't touch that!
is deacair baint leis
he's very touchy
bain le hábhar
be relevant
baineann [rud] le hábhar
[something] is relevant
bhaineann sin le hábhar
that is irrelevant
is breá [rud] le [duine]
[somebody] loves [something]
is breá liom an ceol traidisiúnta
I love traditional music
buaileann [A] le [B]
[A] meets [B]
ar mhaith leat bualadh le chéile amárach?
would you like to meet tomorrow?
is breá liom bualadh le daoine
I like meeting people
bhuail muid le chéile i bPáras
we met each other in Paris
gabhann [A] buíochas le [B] (as [rud])
[A] tenders thanks to [B] (for [something])
ghabh an t-úinéir buíochas lena fhoireann féin agus leis na cuairteoirí
the owner tendered thanks to his team and to the visitors
cabhraíonn [A] le [B]
[A] helps [B]
is maith liom cabhrú le daoine
I like helping people
chomh [X] le [Y]
as [X] as [Y]
níl chomh hálainn liomsa
you are not as pretty as me
chomh dubh le deatach
you're as black as smoke
glacann [duine] col le [rud]
[somebody] takes an aversion to [something]
glac col leo ar an toirt
he disliked them immediately
ciall [áirithe] le [rud]
[something] means [something]
cén chiall atá leis an abairt?
what does the sentence mean?
níl ciall leis an abairt
the sentence does not mean anything
téann [A] i gcomhairle le [B]
[A] consults with [B]
mór duit dul i gcomhairle le do thuismitheoirí ina thaobh
you should talk to your parents about it
cuireann [daoine] a gcomhairlí le chéile
[people] put their heads together
chuir siad a gcomhairlí i dteannta a chéile agus dúirt siad gurbh fhearr an duais a thabhairt
they put their heads togerther and said that he should be given the prize
[A] i gcomhairle le [B]
[A] is in consultation with [B]
bíonn seisean i gcomhairle leis na ginearáil i Moscó
he takes his advice from the generals in Moscow
ciall le [rud]
[something] makes sense
ciall leis sin!
that makes sense!
cuidíonn [A] le [B]
[A] helps [B]
an féidir leat cuidiú liom?
can you help me?
bím ag cuidiú léi
I help her
is cuimhin [rud] le [duine]
[somebody] remembers [something]
is cuimhin liom gach rud
I remember everything
an gcuimhin na laethanta sin le d'athair?
does your father remember those days?
cuimhin liom tada
I don't remembr anything
cara le [duine]
a friend of [somebody]
is cara liom í
she is a friend of mine
dar le
according to
an bhfuil an Ghaeilge deacair, dar leat?
is Irish dificult, in your opinion?
cuireann [A] deireadh le [B]
[A] ends [B]
[A] puts an end to [B]
chuir an eachtra sin deireadh leis an oíche
that event put and end to the night
bhí orm deireadh a chur leis an amaidí sin
I had to end that madness
ar díol
le díol
for sale
on sale
teach ar díol
house for sale
an teach ar díol le fada
the house has been for sale for a long time
is dóigh [tuairim] le [duine]
[somebody] thinks [opinion]
is dóigh liom go bhfuil an traein ar imeacht
I think the train is about to leave
an dóigh leat go bhfuil an ceart aici?
do you think that she is right?
dóigh liom é
I don't think so
buíochas le [duine]
thanks to [somebody]
an pub fós ar oscailt, buíochas le Dia
the pub is still open, thanks God
fanann [duine] le [rud]
[somebody] waits for [something]
fós ag fanacht leis an litir
I am still waiting for the letter
fan liom, le do thoil
wait for me please
is fearr le [duine] [A] ([B])
[somebody] prefers [A] (to [B])
is fearr liom tae láidir
I prefer strong tea
is fearr linn fanacht i mbrúnna in óstáin
we prefer staying in hostels then in hotels
b'fhearr le [duine] [A] ([B])
[somebody] would rather [A] (than [B])
b'fhearr linn dul ar saoire sa gheimhreadh
we'd rather go on holiday in the winter
arbh fhearr leat cupán tae?
would you prefer a cup of tea?
nárbh fhearr leat dul áit éigin eile?
wouldn’t you rather go somewhere else?
is féidir le [duine] [rud a dhéanamh]
[somebody] can do [something]
is féidir liom labhairt leat amárach
I can talk to you tomorrow
féidir liom bheith ann in am
I can't be there in time
an féidir leat teachtaireacht a ghlacadh?
can you take a message?
a bhuí le [rud]
thanks to [something]
an fhadhb réitithe, a bhuí leatsa
the problem is solved, thanks to you
a bhuí le Dia
thanks be to God
glacann [duine] le [rud]
[somebody] accepts [something]
an nglacann sibh le seiceanna?
do you accept cheques?
glacaim leis sin
I accept that
ghlacfadh na daoine leis sin
the people would not accept that
STAITISTICÍ · STATISTICS
Is é le an focal is minice úsáid sa Ghaeilge. Tagann sé chun cinn uair amháin i ngach 51 focal.
Le is the 7th most frequently used word in Irish. It occurs once in every 51 words.
Samplaí gaolmhara
Related examples
seo chugat an t-ábhar le cur ar an suíomh Gréasáin
this is the content to put on the website
is ábhar le plé é seo
this is open to discussion
féidir le héinne ach leat féin an jab a dhéanamh
nobody but you can do the job
bileog as Gaeilge le fáil ach í a iarraidh
a leaflet in Irish is available on request
daoine á n-adhlacadh sa reilig sin le míle bliain
people have been being buried in the cemetery for a thousand years
thaistil chun na hAfganastáine i 1999 agus ghlac le hiarratas pearsanta Osama Bin Laden go n-eagródh ionsaithe aeir i Meiriceá
he travelled to Afganistan in 1999 and accepted Osama Bin Laden's personal request that he would organize air attacks on America
ag obair mar aeróstach le haerlíne idirnáisiúnta éigin
she is working as a stewardess with some international airline
chuaigh faoi agallamh le haghaidh poist
I went for a job interview
las aghaidh an pháiste le háthas
the child's face lit up with joy
chaith na fórsaí slándála go brúidiúil le lucht na hagóide
the security forces treated the protesters brutally
fuair bás le hailse
she died from cancer
glaoigh ar ais arís, le do thoil
call back again, please
is féidir le daoine aisling a bheith acu agus í a bhaint amach
people can have dreams and achieve them
aistrigh go Béarla é, le do thoil
translate it into English please
éisteann siad le hainmhithe agus déanann siad aithris orthu
they listen to animals and they imitate them
an fear singil seo ag lorg bean álainn le pósadh
this single man is looking for a pretty woman to marry
seo an t-am ceart le labhairt liom
this is not the right time to talk to me
ar mhaith leat bualadh le chéile amárach?
would you like to meet tomorrow?
abair arís é, le do thoil
say it again please
bhagair siad le gunnaí iad
they threatened them with guns
acu bealach a roghnófá le haghaidh an líne traenach nua?
which route would you choose for the new train line?
ba mhaith liom pionta beorach, le do thoil
I'd like a pint of beer please
is breá liom bheith ag caint le daoine
I like talking to people
caithfidh Gaeilge mhaith a bheith agat le post a fháil ar Raidió na Gaeltachta
you must speak good Irish to get a job in Raidió na Gaeltachta
an nglacann sibh le cártaí creidmheasa?
do you accept credit cards?
ag obair san áit chéanna le cúig bliana
I've been working in the same place for five years
chomh maith le
as well as
cibé ar bith, le scéal fada a dhéanamh gairid...
anyway, to make a long story short...
geall le cinnte go mbeidh moill orainn
it is almost certain that we will be late
ciúnas, le bhur dtoil!
quiet please!
an leabhar as cló le fada
the book has long been out of print
ar chas le mo chol ceathrar Neilí?
have you met my cousin Nelly?
muid colscartha le dhá bhliain
we have been divorced for two years
tugann siad comhairle do chailíní a bhíonn ag súil le páiste
they give advice to girls who are expecting a child
bris le casúr é
break it with a hammer
cosúil le mo mháthair
you are like my mother
an teach cosúil le caisleán
the house is like a castle
bhí sa bheár le cúpla cara agus bhí an chraic go hiontach
I was in the bar with a few friends and it was great fun
treoirlínte maidir le crua-earraí agus bogearraí a cheannach
hardware and software purchasing guidelines
chruthaigh íomhá nua-aimseartha don le haghaidh an chomhlachta
he created a modern image for the company
le cuimhne na ndaoine
it is withing living memory
cuir an litir sa phost, le do thoil
put the letter in the post please
easpa airgid ba chúis le deireadh an tionscadail
lack of money caused the end of the project
an chuma ar an scéal nach bhfuil mórán postanna le fáil
it seems that not many jobs are available
is breá liom labhairt le daoine
I like talking to people
chomh dearg le fuil
as red as blood
conas a dhéileálfaidh an rialtas le fadhb na dífhostaíochta?
how will the government deal with the problem of unemployment?
caithfidh bheith dall le pinsean an daill a fháil
you must be blind to get the blind pension
dhíol le ceannaitheoir áitiúil é
he sold it to a local buyer
an pub fós ar oscailt, buíochas le Dia
the pub is still open, thanks God
bhí muid ag súil le triúr agus níor tháinig ach duine
we expected three but only one person came
níl le feiceáil áit ar bith
she is nowhere to be seen
sin ina fhadhb le fada an
that has been a problem for a long time
baineann na scéalta le saighdiúirí a mharaítear agus na mná a fhágtar ina ndiaidh
the stories are about soldiers who are killed and women who are left behind
fan i do thost, le do thoil
stay quiet please
bhí ag fanacht le mo dheartháir agus i mBaile Átha Cliath
I was staying with my brother while I was in Dublin
a bhuí le Dia
thanks be to God
cuidíonn muid le daoine gan dídean
we help homeless people
tuarascáil le foilsiú gan mhoill
a report is to be published without delay
déanann
gearán le
complains to