Pota Focal Intergaelic
mor | mar | | mór- | móra
Gluais TíHouse Glossary Gluais Beo!Beo! Glossary TeasárasThesaurus BriathraVerbs
monabhar monaplacht monarc monarcha monatóireacht moncaí monsún mór morálta moráltacht móramh mórán moratóir Morávach morgáiste mór-roinn mórshaothar mórshiúl mórthír mósáic mosc
mór
ADJECTIVE
OPPOSITE: beag
large
big
great
teach mór
a big house
fadhb mhór
a big problem
faoi bhrú an-mhór
I am under a lot of pressure
[A] mór le [B]
[A] is very friendly with [B]
mo dheartháir agus mise an-mhór le chéile
my brother and I are great friends
is mór [rud] le [duine]
[something] is important to [somebody]
is mór liom an tionscadal seo
this project means a lot to me
ba mhór cúis na Gaeilge le m'athair
the Irish-language cause was very dear to my father
mór [rud a dhéanamh]
it is necessary [to do something]
mór an doras a chur faoi ghlas gach oíche
the door must be locked every night
mór na hiarratais a bheith istigh faoi mheán lae
the applications must be in by midday
an chuid is de [rud]
most of [something]
an chuid is de na daoine anseo
most of the people are here
an chuid is den obair déanta
most of the work is done
Foirmeacha gramadaí
Grammatical forms
mór
ADJECTIVE
GRADED FORM
PLURAL
móra
Iontrálacha gaolmhara
Related entries
athair mór
SYNONYM: seanathair
OPPOSITE: máthair mhór
grandfather
go mór
very much
go mór in éad leat
I am very much jealous of you
taitníonn go mór liom
I like it very much
máthair mhór
SYNONYM: seanmháthair
OPPOSITE: athair mór
grandmother
móide
plus
an praghas, móide cáin bhreisluacha
the price, plus value-added tax
a móide a trí
two plus three
mór-roinn
FEMININE NOUN
continent
nach mór
SYNONYM: beagnach
SYNONYM: chóir a bheith
almost
nach mór ann
you're almost there
níos
FORM OF: mór
bigger
larger
Seán níos Séamus
Seán is bigger than Séamus
níos
SYNONYM: tuilleadh
SYNONYM: breis
more
an bhfuil níos de dhíth ort?
do you need more?
ba mhaith liom níos bainne, le do thoil
I would like more milk please
níos [rud]
more than [something]
bhí níos fiche duine ann
there were more than twenty people there
níos
SYNONYM: a thuilleadh
any longer
dhéantar níos iad
they don't make any more
imreoidh peil níos
I won't play football any more
Samplaí gaolmhara
Related examples
cogadh a fhearadh ar an domhan mór, go háirithe ar thíortha a raibh ola acu
to wage war against the whole world, especially against countries that had oil
fuair siad lear mór d'ábhar pléascach
they found a great deal of explosives
clúdaíonn an chathair achar mór
the city covers a large area
bhí slua mór daoine bailithe timpeall an agus dreach an bhróin ar a n-aghaidh
a large crowd of people was gathered around the house with looks of sadness on their faces
feicim carn mór airgid i mo chuid aislingí
I see a big pile of money in my visions
bhail, sin an seachtú haithne agat, is déan a mhór a bheag di
Séamus Ó Grianna: Caisleáin Óir, eag. Niall Ó Dónaill, Cló Mercier, 1976
well, that's the seventh commandment for you, whatever you think of it
baile mór
a big town
beart mór irisí
a large pack of newspapers
daoine óga is a chaitheann drugaí
drugs are taken mostly by young people
is mór an chaoithiúlacht do phaisinéirí é
it's a great convenience for passengers
is cathair mhór é Baile Átha Cliath
Dublin is a big city
chomh mór a bhí ?
chomh mór is a bhí ?
how big was it?
is maith liom cíocha móra
I like big tits
níos ama uaim chun an cheist a chíoradh i gceart
I need more time to examine the question properly
go mór faoi chomaoin agat as an tacaíocht a thug dom
I am much indebted to you for the support you've given me
Is iad na Polannaigh an dream is inimirce go hÉirinn. sin amhlaidh toisc a mhéad atá daonra na Polainne.
The Polish are the most numerous immigant group to Ireland. This is so because of the high population of Poland.
Londain ar na cathracha is ar domhan
London is one of the largest cities in the world
mór duit dul i gcomhairle le do thuismitheoirí ina thaobh
you should talk to your parents about it
is fear mór cuideachta é
he's very outgoing
mbeadh airgead agam, cheannóinn teach mór
if I had money, I'd buy a big house
suim mhór aige sna cluichí Gaelacha fosta
he is also very interested in Gaelic games
níl aon fhuinneamh ionam níos
there is no energy in me anymore
seo i bhfad Éireann níos mar a cheap !
this is way bigger than I thought!
líon mór teangacha in úsáid in Éirinn sa atá inniu ann
a large number of languages is being used in Ireland today
féidir linn dul san iomaíocht leis na comhlachtaí móra
we can't compete with the big companies
chuidigh siad le lear mór daoine
they helped a great deal of people
suim mhór aige sna cluichí Gaelacha, leis
he is very interested in Gaelic games, too
moil mhór
a big delay
airgead mór á íoc le scéimeanna cultúrtha gach bliain
big money is being paid to cultural schemes each year
mhéad a móide a trí?
How much is two plus three?
Fadhb mhór é seo.
This is a big problem.
i mo chónaí in uimhir a trí, Sráid Mhór, árasán a .
Diarmuid Ó Sé, Joseph Shiels: Teach Yourself Irish, Teach Yourself Books, 1998
I live in number three, High Street, apartment two.
An bhfuil clann mhór agat, a Shéamais?
Diarmuid Ó Sé, Joseph Shiels: Teach Yourself Irish, Teach Yourself Books, 1998
Do you have a lot of children, Séamas?
Is sráidbhaile mór é Maigh Cuilinn anois.
Colloquial Irish: The Complete Course for Beginners, Routledge, 2008
Maigh Cuilinn is a big village now.
an-mhór.
Colloquial Irish: The Complete Course for Beginners, Routledge, 2008
It's very big.
Táimid ag iarraidh bus a fháil ó Ghaillimh go Ros an Mhíl leis an mbád a fháil go hInis Mór.
Colloquial Irish: The Complete Course for Beginners, Routledge, 2008
We want to get a bus from Galway to Ros an Mhíl to get the boat to Inis Mór.
Is meicneoir é. maith leis an obair sin níos .
Colloquial Irish: The Complete Course for Beginners, Routledge, 2008
He is a mechanic. He doesn't like that job anymore.
Bíonn muid sa leabharlann agus sa saotharlann an chuid is den am.
Colloquial Irish: The Complete Course for Beginners, Routledge, 2008
We are [usually] in the library and the lab most of the time.
Is mór an trua sin.
Colloquial Irish: The Complete Course for Beginners, Routledge, 2008
That's a shame.
an geansaí sin rómhór.
Colloquial Irish: The Complete Course for Beginners, Routledge, 2008
That jumper is too big.
an cóta sin rómhór.
Colloquial Irish: The Complete Course for Beginners, Routledge, 2008
That coat is too big.
Is féidir leat tiomáint go neart áiteanna in gConamara gan níos uair a chloig a chaitheamh ar an mbóthar.
Colloquial Irish: The Complete Course for Beginners, Routledge, 2008
You can drive to plenty of places in Connemara without spending more than an hour on the road.
ó thaobh líon na bhfocal de, an foclóir seo sách mór
as far as number of words is concerned, this dictionary is quite big
mór duit tuairisc scríofa a chur isteach ag deireadh gach ráithe
you must submit a written report at the end of each quarter
a fhios ag an saol mór tusa
the whole world knows who you are
seachtar fear mór
seven big men
bhí slua mór sa tábhairne aréir
there was a big crowd in the pub last night
is mór an spórt é
it's great fun
bhí suim mhór aige i dteangacha
he was very interested in languages
thaitin an taispeántas go mór leis
he liked the exhibition very much
tar éis cónaí sa Ghearmáin ar feadh dhá bhliain, tháinig feabhas mór ar a chuid Gearmáinise
after he had ben living in Germany for two years, his German improved a lot
an teaghlach mór sibh?
are you a large a family?
muid ag súil go mór leis na torthaí
we are looking forward to the results very much
is mór an trua é sin
that is a great pity
tuairisceoir le nuachtán mór le é
he's a reporter for a prominent newspaper
i mbaol mór
you are in great danger
Is maith liom bricfeasta mór a ithe ag tús an lae.
I like to eat a big breakfast at the beginning of the day.
a d'fhág an beart mór irisí anseo?
Who left the large pack of magazines here?
cailín na spéaclaí móra?
Who is the girl with the big glasses?
chomh mór is a bhí ?
How big was it?
Déarfainn go raibh níos ólta agamsa mar a bhí aigesean.
I'd say I had more to drink that he.
líon mór teangacha in úsáid in Éirinn sa atá inniu ann.
A large number of languages are being used in Ireland today.
suim mhór aige sna cluichí Gaelacha leis.
He is also very interested in Gaelic games.
Beidh muid ag súil go mór leis an seó a bheas ar siúl anocht ag a hocht.
Colloquial Irish: The Complete Course for Beginners, Routledge, 2008
We are greatly anticipating the show that will be playing tonight at eight.
Is ceantar mór turasóireachta é.
Éamonn Ó Dónaill: Turas Teanga, RTÉ/Gill & Macmillan, 2004
It's a big tourist area.
An bhfuil féin agus do dheartháir an-mhór le chéile?
Éamonn Ó Dónaill: Turas Teanga, RTÉ/Gill & Macmillan, 2004
Are you and your brother very close?
Táim ag súil go mór leis.
Éamonn Ó Dónaill: Turas Teanga, RTÉ/Gill & Macmillan, 2004
I am looking forward to it very much.