Pota Focal Intergaelic
ámar | ar | mair | maor | mara
Gluais TíHouse Glossary Gluais Beo!Beo! Glossary TeasárasThesaurus BriathraVerbs
maoiniú maoirseoir maol maolaigh maor maorlathas mapa mar maraigh marana marascal maratón marbh marbhán marbhánta marc marcach marcáil marcaíocht marfach margadh
mar
CONJUNCTION
because
raibh anseo an tseachtain seo caite mar bhí tinn
I wasn't here last week because I was ill
mar
PREPOSITION
as
bhí ag obair mar fhreastalaí
I was working as a waitress
anseo mar ionadaí an pháirtí
I am here as a representative of the party
déan mar a deirtear leat!
do as you're told!
Iontrálacha gaolmhara
Related entries
cad é mar
SYNONYM: conas
SYNONYM: cén chaoi
SYNONYM: cén dóigh
SYNONYM: cén tslí
how
cad é mar atá ?
how are you?
cad é mar a d'éirigh leat?
how did you manage?
mar a tharlaíonn
as it happens
mar a tharlaíonn, mise ag obair sa chomhlacht céanna
as it happens, I work in the same company
mar gheall ar [rud]
because of [something]
as a result of [something]
bhí frustrachas orainn mar gheall ar an easpa foclóirí maithe
we were frustrated because of the lack of good dictionaries
mar gheall ar an drochaimsir, cuireadh an turas ar ceal
because of the bad weather, the tour was cancelled
mar is gnách
as usual
mar is gnách, moill ar an bhus
as usual, the bus is late
de réir mar is gnách ar fud na hEorpa
as is usual all over Europe
mar seo
OPPOSITE: mar sin
like this
of this sort, in this fashion
rud éigin mar seo
something like this
mar shampla
SYNONYM: cuir i gcás
for example
daoine a bhfuil Gaeilge acu, mar shampla tusa agus mise
people who speak Irish, for example you and me
mar sin
therefore
so
then
as a consequence
bhí tinn, mar sin, níorbh fhéidir liom dul ar scoil
I was ill, so I could not go to school
caithfidh fanacht sa bhaile mar sin
you must stay at home then
mar sin
OPPOSITE: mar seo
like that
of that sort, in that fashion
leanann ar aghaidh mar sin, beidh marbh faoi 50
if you continue like that, you will be dead by 50
suíochán, tolg, rud éigin mar sin
a seat, a sofa, or something like that
agus mar sin de
and so on
cumadóirí, ceoltóirí, rinceoirí, agus mar sin de
composers, musicians, dancers and so on
mar sin féin
all the same
still
however
anyway
in spite of what has been said previously
dúradh liom gan dul ann, ach chuaigh ann mar sin féin
I was told not to go there but I went there all the same
fuair siad móramh na vótaí; mar sin féin, fágadh gan móramh parlaiminte iad
they got most of the votes; however, they were left without a parliamentary majority
bíodh sin mar atá
be it as it may
mar gheall
because
as a result
mar gheall ar [rud]
because of [something]
as a result of [something]
bhí frustrachas orainn mar gheall ar an easpa foclóirí maithe
we were frustrated because of the lack of good dictionaries
mar gheall ar an drochaimsir, cuireadh an turas ar ceal
because of the bad weather, the tour was cancelled
STAITISTICÍ · STATISTICS
Is é mar an 18ú focal is minice úsáid sa Ghaeilge. Tagann sé chun cinn uair amháin i ngach 189 focal.
Mar is the 18th most frequently used word in Irish. It occurs once in every 189 words.
BÉARLA ► GAEILGE · ENGLISH ► IRISH
mar loit »
Samplaí gaolmhara
Related examples
ag obair mar aeróstach le haerlíne idirnáisiúnta éigin
she is working as a stewardess with some international airline
aithne agat ar gach éinne, mar sin?
you know everybody, then?
mar is eol duit, amárach an spriocdháta
as you know, the deadline is tomorrow
leanann ar aghaidh mar sin, beidh marbh faoi 50
if you continue like that, you will be dead by 50
thógfar é díreach mar atá beartaithe
it will be built exactly as planned
fuair carr mar bhronntanas
she got a car as a present
d'fhoghlaim Esperanto mar chaitheamh aimsire
I learned Esperanto as a hobby
seo níos casta mar a cheap
this is more complicated than I thought
ceapadh Pota Focal mar fhoclóir leictreonach
Pota Focal was designed as an electronic dictionary
mar a dúirt an cheana...
like I said the other day...
déanfaidh muid mar is cóir é
we'll do it properly
cóir do na póilíní ceisteanna mar seo a chur orm
it is not appropriate for the police to ask me such questions
shín siad a lámha amach mar chomhartha síochána
they extended their hands as a sign of peace
seo chugat bosca seacláide mar chomhartha buíochais
here's a box of chocolates as a sign of thanks
bhí costas an lóistín níos airde mar a cheap muid
the accommodaton costs were higher than we thought
an saol mar a bhí fadó
life as it was a long time ago
bhí frustrachas orainn mar gheall ar an easpa foclóirí maithe
we were frustrated because of the lack of good dictionaries
seo i bhfad Éireann níos mar a cheap !
this is way bigger than I thought!
fuair muid blaiseadh den saol mar a bhí san ochtú haois déag
we got a taste of life as it was in the eighteenth century
thosaíodar mar sin ag ceannach oibrithe as an Afraic
so, they started buying workers from Africa
Ceapadh mar fhoclóir leictreoach é.
It was designed as an electronic dictionary.
Bíonn cithfholcadh agam, cuirim orm mo chuid éadaí, glanaim mo chuid fiacla, agus mar sin de.
Colloquial Irish: The Complete Course for Beginners, Routledge, 2008
I have a shower, I put my clothes on, I brush my teeth, and so on.
Bhuel, is í an teilifís an fhadhb mar sin, mura bhfuil ag caitheamh an iomarca ama sa gcithfholcadh!
Colloquial Irish: The Complete Course for Beginners, Routledge, 2008
Well, the television is the problem then, unless you are spending too much time in the shower!
Mar sin muid ceart go leor.
Colloquial Irish: The Complete Course for Beginners, Routledge, 2008
As a result we are alright.
féin agus Tomás ag déanamh céimeanna taighde agus mar sin níl uaireanta cinnte againn.
Colloquial Irish: The Complete Course for Beginners, Routledge, 2008
Tomás and I are doing research degrees and as a result we do not have fixed hours.
déan dearmad ar an bpáipéar mar a bhíonn againn gach .
Colloquial Irish: The Complete Course for Beginners, Routledge, 2008
Don't forget the newspaper that we usually have each day.
Níl agam ach aeróg, mar sin bhíonn ach RTÉ1, RTÉ2, agus TG4 agam sa mbaile.
Colloquial Irish: The Complete Course for Beginners, Routledge, 2008
I only have an antenna, therefore I only have RTÉ1, RTÉ2, and TG4 at home.
Bhí fíordheas cúpla seachtain a chaitheamh anseo, ach beidh sásta a bheith ar ais sa mbaile mar sin féin.
Colloquial Irish: The Complete Course for Beginners, Routledge, 2008
It was really nice to spend a few weeks here, but I will be happy to be back home all the same.
Beidh i d'aintín, mar sin.
Éamonn Ó Dónaill: Turas Teanga, RTÉ/Gill & Macmillan, 2004
You will be an aunt, then.
Triúr agaibh atá sa teach, mar sin.
Éamonn Ó Dónaill: Turas Teanga, RTÉ/Gill & Macmillan, 2004
There are three of you in the house, then.
ag obair mar fhreastalaí i mbialann.
Éamonn Ó Dónaill: Turas Teanga, RTÉ/Gill & Macmillan, 2004
I am working as a waiter in a restaurant.
an-leadránach mar chaitheamh aimsire.
Éamonn Ó Dónaill: Turas Teanga, RTÉ/Gill & Macmillan, 2004
It's a very boring pastime.
áiseanna maithe ann, mar sin. - . an-sásta ansin.
'Gaeilge gan Stró!', Beginners Level, ranganna.com
There are good facilities there, then. - Yes. I'm very happy there.
an chistin agus seomra suite mar sheomra amháin.
'Gaeilge gan Stró!', Beginners Level, ranganna.com
The kitchen and sitting room are one room.
Thiomáin go deas réidh. gan údar mar bhí tuirseach.
He drove slowly and carefully. Not without reason, as he was tired.
Is ionann cás dúinn, mar sin. Táimid nasctha, tusa agus mise.
Alan Titley: Gluaiseacht, An Gúm, 2009
We are in the same situation, then. We are connected, you and me.
Bíodh ina mhargadh mar sin!
Alex Hijmans: Aiséirí, Cois Life 2011
OK, it's a deal!
dúil mhór agam in áiteanna mar seo.
'Beo!', beo.ie
I love places like this.
bhí an teach seo á úsáid mar theach cúirte
this house was being used as a courthouse
bhí an Ghaeilge á húsáid acu mar theanga rúnda
they were using Irish as a secret language
Cad é mar atá sibh?
How are you?
Déarfainn go raibh níos ólta agamsa mar a bhí aigesean.
I'd say I had more to drink that he.
Mar a dúirt an cheana, ...
Like I said the other day, ...
Shín siad a lámha amach mar chomartha síochána.
They extended their hands as a sign of peace.
Mar chuid den uisce faoi thalamh lofa seo, cuireadh an prionsa i dteach na ngealt.
As part of this dirty conspiracy, the prince was put in the mad house.
samhlaíocht láidir agam, mar is léir.
'Beo!', beo.ie
I obviously have a large imagination.
Thréig a tír dhúchais ar son poist mar fheighlí linbh le teaghlach in Éirinn.
'Beo!', beo.ie
She abandoned her native country for a job as a child minder with a family in Ireland.
Bhog siad go dtí an Fhrainc mar is maith a d'airigh siad an chontúirt a bhí ann do Ghiúdaigh na Polainne.
'Beo!', beo.ie
They moved to France because they were very well aware how dangerous things were for Polish Jews.
Mar is eol dúinn anois, níor stop na Naitsithe leis an bPolainn.
'Beo!', beo.ie
As we know now, the Nazis didn't stop with Poland.
Rinne na Naitsithe ár uafásach ar fhir an bhaile mar dhíoltas ar ghníomhartha Fhrithbheartaíocht na Fraince.
'Beo!', beo.ie
The Nazis perpetrated a terrible slaughter on the townsmen as revenge for the actions of the French Resistance.
Is trua nach raibh "JFK moment" ag ár nglúin féin, mar a bhí ag an gceann a tháinig romhainn.
'Beo!', beo.ie
It is a pity that our generation never had a "JFK moment" like the one that came before us.
Chuireas an raidió ar siúl, mar ab iondúil, chun nuachtchlár na maidine a chloisteáil.
'Beo!', beo.ie
I turned on the radio, as usual, to listen to the morning's news programme.
Tosaíodh ag aslonnú daoine as foirgnimh mhóra timpeall na tíre mar Túr Sears in Siceágo.
'Beo!', beo.ie
People started being evacuated from tall buildings around the country such as Sears Tower in Chicago.
Rinneadh scrúdú iomlán ar mo reitine agus ar mo mhéarlorga, mar a dhéantar le gach éinne nach saoránach Meiriceánach é ar a bhealach isteach sa tír.
'Beo!', beo.ie
I had to undergo a close examination of my retina and my fingerprints, like every non-American citizen on his way into the country.
De bharr na bhforbairtí seo bhí bosca uirlisí cumarsáide ag an saoránach a thug deis feidhmiú mar iriseoir ar bhonn domhanda agus ar bheagán costais.
'Beo!', beo.ie
Because of these developments, the citizen now had a toolbox that gave him the chance to function as a journalist, globally and at little cost.
Ba mhinic fosta gur maslaí ó dhaoine le hainmneacha cleite a bhíodh mar thoradh ar na tuairimí a nocht blagadóirí.
'Beo!', beo.ie
Also, what bloggers often got in response to their opinions was abuse from anonymous people.
Níorbh fhada gur thosaigh daoine geala ag breathnú ar dhaoine gorma mar fho-chine.
'Beo!', beo.ie
It wasn't long before white people started looking at black people as a sub-race.
Mar a leath an tír siar amach, tháinig níos stáit isteach san aontacht nár ghlac le sclábhaíocht.
'Beo!', beo.ie
As the country spread out west, more states joined the union that did not accept slavery.
Goidé mar a chuir isteach an , a leanbh?
Séamus Ó Grianna: Caisleáin Óir, eag. Niall Ó Dónaill, Cló Mercier, 1976
How did you spend the day, child?
Thoisigh siad a mhagadh ar Sheimí, a leis gurb í a bheadh mar mhnaoi aige.
Séamus Ó Grianna: Caisleáin Óir, eag. Niall Ó Dónaill, Cló Mercier, 1976
They started making fun of Jamie, saying she would be his wife one day.
Thiocfadh leat a chur díot rud beag ba síodúla mar a rinne .
Séamus Ó Grianna: Caisleáin Óir, eag. Niall Ó Dónaill, Cló Mercier, 1976
You could have gotten rid of him a little more kindly than you did.
Goidé mar atá sibh? - Goidé mar bheimis ach mar féin?
Séamus Ó Grianna: Caisleáin Óir, eag. Niall Ó Dónaill, Cló Mercier, 1976
How are you? - You can see yourself how we are.
Is cosúil go bhfuil de bhuaidh orthu a bheith tugtha don ghloine, mar mháistrí scoile.
Séamus Ó Grianna: Caisleáin Óir, eag. Niall Ó Dónaill, Cló Mercier, 1976
I guess it is their lot, as schoolmasters, to be fond of the bottle.
Is fada sinn ag feitheamh léi, mar Home Rule.
Séamus Ó Grianna: Caisleáin Óir, eag. Niall Ó Dónaill, Cló Mercier, 1976
We've been waiting for it a long time, this Home Rule.
B'fhéidir nach mbeadh mar seo [an teaghlach á cur as seilbh] da mbíodh féin níos tábhachtaí.
Séamus Ó Grianna: Caisleáin Óir, eag. Niall Ó Dónaill, Cló Mercier, 1976
Maybe things wouldn't be like this [the family being evicted] if had been more economical/thrifty.
Ba doilig bheith ina gcuideachta gan a bheith mar dhuine acu féin.
Séamus Ó Grianna: Caisleáin Óir, eag. Niall Ó Dónaill, Cló Mercier, 1976
It was difficult to be in with them without turning into one of them.
Ba róbheag a shamhail go n-imeoinn mar a d'imigh .
Séamus Ó Grianna: Caisleáin Óir, eag. Niall Ó Dónaill, Cló Mercier, 1976
I hardly imagined I'd leave the way I did.
d'ullmhaigh bricfeasta mar ba ghnáth léi
she prepared breakfast as she usually did