Pota Focal Intergaelic
seó | eo | sceo | se | sea
Gluais TíHouse Glossary Gluais Beo!Beo! Glossary TeasárasThesaurus BriathraVerbs
séiplíneach seirbhís seirbhíseach seisear seisiún seit seithe seo seó seodra seoid Seoirseach seol seoladh seoltóireacht seomra séú sféar siamsaíocht siamsóir
seo
OPPOSITE: sin
this
an [rud] seo
this [something]
an fear seo
this man
an bhfeiceann an botún seo?
can you see this mistake?
seo [rud]
this is [something]
seo é mo theach
this is my house
seo mo mháthair
this is my mother
seo?
who is this?
Iontrálacha gaolmhara
Related entries
mar seo
OPPOSITE: mar sin
like this
of this sort, in this fashion
rud éigin mar seo
something like this
ar na saolta seo
nowadays
an spórt níos feiceálaí ar na saolta seo a bhuí leis na meáin
sport is more visible nowadays thanks to the media
STAITISTICÍ · STATISTICS
Is é seo an 16ú focal is minice úsáid sa Ghaeilge. Tagann sé chun cinn uair amháin i ngach 183 focal.
Seo is the 16th most frequently used word in Irish. It occurs once in every 183 words.
Samplaí gaolmhara
Related examples
seo an litir atá a scríobh
this is the letter he is writing
cuirtear an t-alt roimh an ainmfhocal sa chás seo
don't put an article before the noun in this case
seo chugat an t-ábhar le cur ar an suíomh Gréasáin
this is the content to put on the website
is ábhar le plé é seo
this is open to discussion
ba mhaith liom rud éigin a ar an ábhar seo
I would like to say something on this matter
an bhfuil aon tuairim agat ar an ábhar seo?
do you have any opinion on this matter?
sochaí í seo a chuireann béim an-láidir ar nithe ábhartha
this is a society which places a lot of emphasis on material things
acmhainn luachmhar é seo
this is a valuable resource
seo déanta as adhmad
this is made from wood
teach, carr agus a lán airgid ag an fhear seo
this man has a house, a car and a lot of money
is ag dul i ndonacht a bhíonn an aimsir ón seo amach
from this day on the weather usually worsens
seo duit do chuid airgid ar ais
here is your money back
áiseanna maithe i gcomhair na bpáistí sa cheantar seo
this area has great facilities for children
bhí an saol difriúil ag an am sa mhéid nach raibh áiseanna na linne seo againn
life was different then in the sense that we didn't have modern-day facilities
ba cheart go mbeadh sa bhaile anois d'fhág an teach seo uair an chloig ó shin
he should be home by now for he left this house an hour ago
ba chóir go mbeadh sa bhaile anois d'fhág an teach seo uair an chloig ó shin
he should be home by now for he left this house an hour ago
fág an leathanach seo bán
do not leave this page blank
téigh an bealach seo
go this way
seo an bealach ceart chun pancóga a dhéanamh!
this is not the correct way to make pancakes!
déan an bealach seo é
do it this way
ar mhiste leat cuidiú liom an tábla seo a bhogadh?
would you mind helping me to move this table?
mídhleathach an bogearra seo a chóipeáil
it is illegal to copy this computer programme
cairde iad seo ach bréagchairde
these aren't friends, they're false friends
is breá liom an áit seo
I love this place
i ndáiríre, níor tugadh a lán aithne idirnáisiúnta don phoblacht seo
in fact, this republic did not receive much international recognition
an fear singil seo ag lorg bean álainn le pósadh
this single man is looking for a pretty woman to marry
an teach seo go hálainn
this house is beautiful
seo an t-am ceart le labhairt liom
this is not the right time to talk to me
do dhaoine aosta amháin an club seo
this club is not not just for elderly people
don chistin amháin é seo, ar ndóigh, ach bheadh úsáideach ann
this is not just for the kitchen, of course, but it would be useful there
cad is brí leis an fhocal seo?
what does this word mean?
cad é seo?
what is this?
seo níos casta mar a cheap
this is more complicated than I thought
a rinne é seo?
who did this?
an duine seo?
who is this person?
déan na ceachtanna seo
do these exercises
ag deireadh an chéid seo caite
at the end of the last century
ceann de na carranna seo
one of these cars
seo é an ceann deireanach
this is the last one
an plean seo ceaptha chun comhar a chothú idir na ballstáit
the plan is designed to promote cooperation between the member states
rud éigin cearr leis an charr seo!
there is something wrong with this car!
is réiteach cliste é seo
this is a smart solution
ba mhaith liom an leabhar seo a choimeád, más ceadmhach dom
I'd like to keep this book if I may
cóir do na póilíní ceisteanna mar seo a chur orm
it is not appropriate for the police to ask me such questions
beidh cóisir againn an tseachtain seo chugainn
we'll have a party next week
glacaigí mo chomhairle agus bígí san airdeall ar an duine seo!
take my advice and beware of this man!
seo chugat bosca seacláide mar chomhartha buíochais
here's a box of chocolates as a sign of thanks
níl aon chomhartha teilifíse sa cheantar seo
this area has no TV signal
cad a chosnaíonn an cháis seo?
what does this cheese cost?
an fhadhb seo do mo chrá
this problem is tormenting me
is cruthúnas é seo go bhfuil an litir seolta agam
this is proof that I have sent the letter
seo cuibheasach costasach
this is fairly expensive
an scéal seo go hiomlán cumtha
this story is completely fictional
an fíon seo ródhaor
this wine is too expensive
seo é ceann de na botúin a rinne
this is one of the mistakes you made
seo duine de na daoine nár íoc an táille
this one of the people who didn’t pay the fee
an diabhal obair bhaile seo
this damn homework
dhíol leathmhíle euro as an rothar seo
I payed a half a thousand euro for this bicycle
dlí ann a chuireann cosc air seo
there is a law that prohibits this
níl sa cháipéis seo ach dréacht
this document is only a draft
seo é mo bhaile dúchais
this is my native town
éigin an tseachtain seo chugainn
some day next week
an scéal seo ag éirí conspóideach
this matter is becoming controversial
seans go bhfuil seo ar eolas agaibh cheana
you may know this already
fan go gcríochnóidh é seo
wait until I finish this
seo iad na cáipéisí faoi choinne an chruinnithe
these are the documents for the meeting
seo m'fhear céile
this is my husband
déantar an cháis seo ar fheirm
this cheese is made on a farm
foilsíodh an bhliain seo caite é
it was published last year
an bhfuil ardaitheoir san fhoirgneamh seo?
is there an elevator in this building?
beidh an t-eagarthóir ag freastal ar chomhdháil sa Iodáil an tseachtain seo chugainn
the editor will be attending a conference in Italy next week
glaoitear "Acht na dTeangacha Oifigiúla" ar an dlí nua seo
this new law is called "the Official Languages Act"
is gnách dom éisteacht go géar ag na léachtaí seo
I usually listen very hard at these lectures
bhí sásta go dtí seo
I was happy until now
na daoine seo go léir
all these people
seo i bhfad Éireann níos mar a cheap !
this is way bigger than I thought!
an láithreán seo idir lámha
this site is under construction
is iomaí duine sa tír seo nach léann leabhar ar bith ó cheann ceann na bliana
many a person in this country doesn't read a book the whole year
lucht éisteachta an-bheag an stáisiún raidió seo
this radio station has a very small audience
agus anois, a lucht éisteachta, seo chugainn an nuacht
and now, dear listeners, here is the news
chreideann é seo, creidfidh gach rud
if you believe this, you will believe everything
raibh anseo an tseachtain seo caite mar bhí tinn
I wasn't here last week because I was ill
an císte seo an-mhilis
this cake is very sweet
is mór liom an tionscadal seo
this project means a lot to me
múintear teangacha sa scoil seo
languages aere tought in this school
ó thaobh líon na bhfocal de, an foclóir seo sách mór
as far as number of words is concerned, this dictionary is quite big
an pobal Giúdach an-chorraithe faoi seo
the Jewish community is very concerned about this
cad a rinne ar feadh do shaoil go dtí seo?
what did you do during your life until now?
an fíon seo an-saor
this wine is very cheap
an deoch seo saor in aisce
this drink is free