Pota Focal Intergaelic
agús | ague | anus | Argus | gus
Gluais TíHouse Glossary Gluais Beo!Beo! Glossary TeasárasThesaurus BriathraVerbs
ag aga agair agallamh aghaidh agóid aguisín agus áibhéil aibhinne áibhirseoir aibhléis aibhsigh aibí aibigh aibítir Aibreán aibreog aice aiceanta aicearra
agus
CONJUNCTION
SYNONYM: is
and
mise agus tusa
me and you
teach, carr agus neart airgid aige
he has a house, a car and a lot of money
chuir glaoch uirthi agus chuir ceist uirthi
I called her and asked her a question
[tarlaíonn rud] agus [rud eile ag tarlú]
[something happens] while [something else happens]
labhair leis an tiománaí agus an bus ag gluaiseacht
do not talk to the driver while the bus is moving
bhuail leis agus i nGaillimh
I met him while I was in Galway
Iontrálacha gaolmhara
Related entries
anois agus...
now that...
anois agus an samhradh tosaithe, is féidir linn dul ar saoire
now that the summer has started, we can go on holidays
chomh [X] agus [Y]
as [X] as [Y]
chomh luath agus is féidir
as soon as possible
clú agus cáil
fame and reputation
clú agus cáil ar [dhuine]
[somebody] is famous and respected
go huile agus go hiomlán
completely
aontaím go huile agus go hiomlán leat
I agree with you completely
dhírigh go huile agus go hiomlán ar an obair
she concentrated completely on the work
in am agus i dtráth
in good time
its own proper time
déanfar in am agus i dtráth é
it will be done in its own proper time
STAITISTICÍ · STATISTICS
Is é agus an focal is minice úsáid sa Ghaeilge. Tagann sé chun cinn uair amháin i ngach 40 focal.
Agus is the 4th most frequently used word in Irish. It occurs once in every 40 words.
Samplaí gaolmhara
Related examples
oíche amháin mhothaigh go raibh á thachtadh agus thit ina chnap ar an urlár
one night he felt he was choking and fell in a heap on the floor
bhí pianta sna matáin agus sna hailt aige
he had pains in his muscles and joints
coitianta go leor sa Ghearmáin, agus is annamh a gheofá abhus é
it is common enough in Germany but you'd rarely get it here
níorbh aon ionadh gurbh é an saol acadúil a bhí i ndán don bhuachaill óg, agus a mháthair ina dochtúir leighis
it was no surprise that an academic life was in store for the young boy when his mother was a medical doctor
ba chóir achar de roinnt ciliméadar a fhágáil idir muileann gaoithe agus teach cónaithe
you should leave a distance of several kilometers between a windmill and a residential house
roghnóidh muid contae éigin, abair Dún na nGall, agus...
we'll choose a county, let's say Donegal, and...
thug siad scoil agus léann domh ar feadh a n-acmhainne
Séamus Ó Grianna: Caisleáin Óir, eag. Niall Ó Dónaill, Cló Mercier, 1976
they gave me as much education as they could afford
marú agus adhlacadh rúnda an íospartaigh
the murder and secret burial of the victim
rinneadh athchóiriú ar an chaisleán agus an adhmadóireacht an-deas
the castle has been renovated and the woodwork is very nice
bíonn adhradh teaghlaigh againn gach maidin agus oíche
we have a family worship every morning and evening
b'ionann a chaint agus admháil lom nach bhfuil fios a ghnó féin aige
what he said was tantamount to a clear admission he doesn't understand his own job
d'fhan fionnuaire éadrom san aer a chuir dinglis ar a craiceann agus faobhar ar a cruthaíocht
Alex Hijmans: Aiséirí, Cois Life 2011
a light coolness lingered in the air which tingled her skin and sharpened her creativity
thaistil chun na hAfganastáine i 1999 agus ghlac le hiarratas pearsanta Osama Bin Laden go n-eagródh ionsaithe aeir i Meiriceá
he travelled to Afganistan in 1999 and accepted Osama Bin Laden's personal request that he would organize air attacks on America
teach, carr agus a lán airgid ag an fhear seo
this man has a house, a car and a lot of money
bhí slua mór daoine bailithe timpeall an agus dreach an bhróin ar a n-aghaidh
a large crowd of people was gathered around the house with looks of sadness on their faces
is féidir le daoine aisling a bheith acu agus í a bhaint amach
people can have dreams and achieve them
aisteach go leor, ba i Sasana a fuair a cuid scolaíochta agus in Éirinn
strangely enough, she got her education in England and not in Ireland
bhí ag aistriú troscáin agus mo dhroim nimhneach ó shin
I was moving furniture and my back is sore since then
éisteann siad le hainmhithe agus déanann siad aithris orthu
they listen to animals and they imitate them
téigh díreach ar aghaidh agus tiontaigh ar chlé
go straight ahead and turn left
lean ar aghaidh go dtí an crosbhóthar agus tiontaigh ar chlé
keep going to the crossroads and turn left
bádh é agus é ag snámh san fharraige
he drowned while swimming in the sea
siad sona agus níl cúraimí básmhara orthu
they are happy and have no earthly cares
bhí idir fhir agus mhná ann
both men and women were there
an bhearna idir an doras agus an t-ardán
the gap between the door and the plaform
b'iad na Normannaigh a thosaigh an nós féasóg a bhearradh agus gruaig a ghearradh
it was the Normans who started the habit of shaving beards and cutting hair
déanann féin an stair de bharr do chinntí, do thuairimí agus do bhearta
you yourself make history wth your decisions, your opinions and your actions
tabhair bia agus deoch dóibh
give them food and drink
cén brabhsálaí a úsáideann agus ag scimeáil ar an Idirlíon?
what browser do you use when surfing the Internet?
ghabh an t-úinéir buíochas lena fhoireann féin agus leis na cuairteoirí
the owner tendered thanks to his team and to the visitors
éist mórán agus can beagán
listen much and say little
ceanglaíonn an bóthar Béal Feirste agus Doire
the road connects Belfast and Derry
chuir siad an cheist chéanna orm arís agus arís
they asked me the same question again and again
níl na cearta céanna ag na hinimircigh agus atá ag na saoránaigh
immigrants do not have the same rights as citizens
mionsciorta agus ceathrúna nochta
a miniskirt with thighs revealed
bhuail leis an Taoiseach, agus bhuail leis an Uachtarán chomh maith
I met the Prime Minister, and I met the President as well
chonaic í agus í ag teacht chugam trasna na sráide
I saw her coming towards me across the street
glacaigí mo chomhairle agus bígí san airdeall ar an duine seo!
take my advice and beware of this man!
chuir siad a gcomhairlí i dteannta a chéile agus dúirt siad gurbh fhearr an duais a thabhairt
they put their heads togerther and said that he should be given the prize
is baintreach mise agus bím ar mo chomhairle féin
I am a widow and I do what I like
agus ar chor ar bith, nach cuma?
and anyway, does it matter?
bhí sa bheár le cúpla cara agus bhí an chraic go hiontach
I was in the bar with a few friends and it was great fun
treoirlínte maidir le crua-earraí agus bogearraí a cheannach
hardware and software purchasing guidelines
níor vótáil mórán daoine ar a son, agus bhrí sin, chaill a suíochán sa Pharlaimint
not many people voted for her, and therefore, she lost her seat in Parliament
tubaistí nádúrtha agus de dhéantús an duine
natural and man-made disasters
bhí cruiniú ar siúl ar maidin agus lean muid ar aghaidh go dtí an teach tábhairne um thráthnóna
there was a meeting in the morning and we continued to the pub in the evening
bhí dathanna dearga agus bána orthu ar aon
red and white colours alternated on it
beidh deoch agus ceapairí ar fáil
drink and sandwiches will be available
tháinig agus leabhar faoina ascaill aige
he arrived with a book under his arm
Sciorr agus í ag dul suas an staighre.
She slipped while she was going up the stairs.
Agus, ar scor ar bith, nach cuma?
And anyway, does it matter?
mise go maith, agus tusa?
I am fine, and yourself?
mise go maith. Agus féin?
I am fine, and yourself?
Seachain an bhearna idir an doras agus an t-ardán.
Mind the gap between the door and the plaform.
Agus seo chugainn an fear féin.
And here comes the man himself.
Aontaím go huile agus go hiomlán leat.
I agree with you completely and utterly.
Thug bia agus deoch dóibh.
She gave them food an drink.
D'fhág slán ag mo mháthair agus d'imigh .
I said goodbye to my mother and left.
Déanann féin an stair de bharr do chinntí, do thuairimí agus do bhearta.
You yourself make history with your decisions, your opinions and your actions.
Is mise Caitlín Cheallaigh... agus... tusa?
Diarmuid Ó Sé, Joseph Shiels: Teach Yourself Irish, Teach Yourself Books, 1998
I am Caitlín Cheallaigh... and... who are you?
na ranganna suimiúil agus na múinteoirí go deas.
Diarmuid Ó Sé, Joseph Shiels: Teach Yourself Irish, Teach Yourself Books, 1998
The classes are interesting and the teachers are nice.
Is Gardaí iad Tomás agus Pól.
Diarmuid Ó Sé, Joseph Shiels: Teach Yourself Irish, Teach Yourself Books, 1998
Tomás and Pól are policemen.
deartháir agus deirfiúr agam
I have a brother and a sister
téigh díreach ar aghaidh agus tiontaigh ar chlé
go straight on and turn left
bhí muid ag súil le triúr agus níor tháinig ach duine
we expected three but only one person came
soláthróir earraí agus seirbhísí
a supplier of goods and services
chomh fada agus is eol dom...
as far as I know...
d'fhág an scoil agus lán dóchais
I left school full of hopes
baineann na scéalta le saighdiúirí a mharaítear agus na mná a fhágtar ina ndiaidh
the stories are about soldiers who are killed and women who are left behind
fáiltiú fíona agus cáise
a wine and cheese reception
bhí ag fanacht le mo dheartháir agus i mBaile Átha Cliath
I was staying with my brother while I was in Dublin
agus féin?
and yourself?
siad ag maireachtáil ar bhia folláin ar nós iasc agus glasraí
they live on healthy food such as fish and vegetables
bain an craiceann den oinniún agus gearr ina shlisní é
peel the onion and cut it in slices
fuair greim ar an mhicreafón agus thosaigh ag canadh
he grabbed the microphone and started singing
an bóthar idir Béal Feirste agus Doire
the road between Belfast and Derry
a mhac imithe uaidh agus gan tásc tuairisc aige air
his son has left him and he has no news of him
bhrúigh an fear a shrón in aghaidh na fuinneoige agus rinne straois
Alex Hijmans: Aiséirí, Cois Life 2011
the man pushed his face against the window and made a grimace
las toitín úr agus thosaigh ag caint
he lit up a fresh cigarette and started to talk
Seán agus mise ag obair le chéile
Seán and I work together
agus anois, a lucht éisteachta, seo chugainn an nuacht
and now, dear listeners, here is the news
fuair é agus é ina luí ar an urlár
I found him lying on the floor
daoine a bhfuil Gaeilge acu, mar shampla tusa agus mise
people who speak Irish, for example you and me