Pota Focal Intergaelic
A | aga | agá | age | agh
Gluais TíHouse Glossary Gluais Beo!Beo! Glossary TeasárasThesaurus BriathraVerbs
aerasól aerfort aerlíne aeróg aeróstach áfach Afracach ag aga agair agallamh aghaidh agóid aguisín agus áibhéil aibhinne áibhirseoir aibhléis aibhsigh aibí
ag
PREPOSITION
at a physical object
bhí ag fanacht ag doras an
he was waiting at the house door
muid inár suí ag an tábla
we are seated at the table
chonaic an siopadóir ag an chuntar
I saw the shopkeeper at the counter
ag
PREPOSITION
at a place
buailfidh leat ag an aerfort
i'll meet you at the airport
bhí ag an stáisiún róluath
I was at the station too early
stad an carr ag an choirnéal
the car stopped at the corner
ag
PREPOSITION
at an event
an raibh ag an chóisir?
were you at the party?
chuir páipéar i láthair ag an chomhdháil
I presented a paper at the conference
bhí na céadta daoine ag an chruinniú poiblí
there were hundreds of people at the public meeting
ag
PREPOSITION
possession
[rud] ag [duine]
[somebody] has [something]
teach, carr agus a lán airgid ag an fhear seo
this man has a house, a car and a lot of money
an bhfuil clann agat?
do you have children?
níl aon chiall aici
she has no sense
[rud] ag [A] ar [B]
[B] owes [A] [something]
deich euro agam ort
you owe me ten euro
[buntáiste] ag [A] ar [B]
[A] has [advantage] over [B]
trí bliana agat orm
you are three years older than me
you are three years ahead of me
ag
PREPOSITION
at a time point
ag an nóiméad deireanach
at the last minute
ag deireadh an tsamhraidh
at the end of the summer
ag a trí a chlog
at three o'clock
ag
PREPOSITION
by originator of action
alt scríofa ag an uachtarán
an article written by the president
scriosta aige
he has destroyed it
tuilleadh eolais iarrtha againn
we have asked for more information
ag
PREPOSITION
membership in group
is mise duine acu
I am one of them
gach duine againn
every one of us
ag
PREPOSITION
involvement in event
beidh cruinniú againn amárach
we'll have a meeting tonmorrow
bhí timpiste aige
he had an accident
ag
PREPOSITION
possession of skill
an bhfuil snámh agat?
can you swim?
an bhfuil Gaeilge mhaith agat?
can you speak Irish well?
níl Seapáinis agam
I don't speak Japanase
tiomáint aige
he can drive
Foirmeacha gramadaí
Grammatical forms
ag
PREPOSITION
SINGULAR, FIRST PERSON
agam
at me
SINGULAR, SECOND PERSON
agat
at you
SINGULAR, THIRD PERSON, MASCULINE
aige
at it
at him
SINGULAR, THIRD PERSON, FEMININE
aici
at her
PLURAL, FIRST PERSON
againn
at us
PLURAL, SECOND PERSON
agaibh
at you
PLURAL, THIRD PERSON
acu
at them
Iontrálacha gaolmhara
Related entries
[rud] ar aigne ag [duine]
[somebody] has [something] in mind
cad atá ar aigne agat?
what do you have in mind?
aithne ag [A] ar [B]
[A] knows [B]
an bhfuil aithne agat ar Phól?
do you know Paul?
aithne agam ar do bhean chéile
I know your wife
aithne agat ar gach éinne, mar sin?
you know everybody, then?
bhí aithne acu ar a chéile
they knew each other
níl agam air ach ríomhaithne
I only know him through the Internet
seanaithne agamsa uirthi
I've known her long time
[A] ag baint le [B]
[A] is associated with [B]
deacrachtaí ag baint leis
there are problems with it
[tá sé] ag cur báistí
[it is] raining
beidh ag cur báistí amárach
it will rain tomorrow
ag saothrú an bháis
in the throes of death
ag saothrú an bháis
he is in the throes of death
fágann [X] an bealach ag [Y]
[X] gets out of [Y's] way
ceart go leor, fágfaidh an bealach agat!
alright, I'll get out of your way!
is [A] brí le [B] ag [duine]
[somebody] means [A] by [B]
cad is brí leis sin agat?
what do you mean by that?
cead ag [duine] [rud a dhéanamh]
[somebody] may [do something]
an bhfuil cead agam dul go dtí an leithreas?
may I go to the toilet?
raibh cead againn an doras a oscailt
we weren't allowed to open the door
STAITISTICÍ · STATISTICS
Is é ag an focal is minice úsáid sa Ghaeilge. Tagann sé chun cinn uair amháin i ngach 51 focal.
Ag is the 6th most frequently used word in Irish. It occurs once in every 51 words.
Samplaí gaolmhara
Related examples
bhí ag breathnú ar an doras amhail is go bhféadfadh an t-áibhirseoir féin teacht isteach nóiméad ar bith
Alex Hijmans: Aiséirí, Cois Life 2011
he was looking at the door as if the devil himself could come in any minute
an focal ag tús na habairte
the word at the beginning of the sentence
ag dul abhaile
I am going home
gheobhaidh clár na n-ábhar ag tús an leabhair
you will find the table of contents at the beginning of the book
músclaím ag a hocht achan mhaidin
I wake up at eight every morning
bhí ag gearradh adhmaid
I was cutting wood
siad á n-adhradh ag an bpobal inniu ach déanfar dearmad glan orthu amárach
people worship them today but they will be all fogotten tomorrow
trí aerárthach ag an rialtas
the government has three aircraft
an bhfuil ag an aerfort?
are you are you at the airport?
ag dul go dtí an t-aerfort
I am going to the airport
an mbeidh ag eitilt ó Aerfort na Sionnaine?
will you be flying from Shannon Airport?
ag obair mar aeróstach le haerlíne idirnáisiúnta éigin
she is working as a stewardess with some international airline
chuir an ríomhaire ag obair athuair
I started the computer again
bhí uibheacha agam ag bricfeasta
I had eggs for breakfast
nuair a chuireann ceist orthu, cad chuige a bhfuil siad ag léirsiú, bhíonn siad in ann freagra a thabhart duit
when you ask them why they're protesting, they can't give you an answer
labhair leis an tiománaí agus an bus ag gluaiseacht
do not talk to the driver while the bus is moving
féidir a shéanadh go bhfuil áilleacht ag an matamaitic
it cannot be denied that mathematics has a beauty
is ag dul i ndonacht a bhíonn an aimsir ón seo amach
from this day on the weather usually worsens
bhíothas ag malartú spiairí anseo aimsir an chogaidh fhuair
spies were being exchanged here during the cold war
thosaigh daoine ag filleadh ar ais abhaile
people started returning home
bhí an saol difriúil ag an am sa mhéid nach raibh áiseanna na linne seo againn
life was different then in the sense that we didn't have modern-day facilities
bhí ag aistriú troscáin agus mo dhroim nimhneach ó shin
I was moving furniture and my back is sore since then
an fear singil seo ag lorg bean álainn le pósadh
this single man is looking for a pretty woman to marry
an t-am ag imeacht
time is running out
ag dul amach
I am going out
beidh tuilleadh airgid ag teastáil uainn amach anseo
we will be needing more money in the future
beidh ag cur báistí amárach
it will rain tomorrow
na páistí ag fanacht amuigh
the children are waiting outside
ag teacht anall as Sasana
he is coming over from England
siad ag teach aníos ón íoslach
they're coming up from the basement
an mbeidh ag teacht anocht?
will you be coming tonight?
ag teacht anuas ón stáitse
he's coming down from the stage
lean siad ar aghaidh ag spiaireacht
they continued spying
ba cheart bheith sa bhaile in áit bheith ag ól i dtithe tábhairne
he should be at home instead of drinking in pubs
ba cheart Gaeilge mhaith a bheith ag an atá ag iarraidh poist ar Raidió na Gaeltachta
anybody looking for a job in Raidió na Gaeltachta should speak good Irish
ba cheart go mbeadh Gaeilge mhaith ag an a chaith an oiread sin ama sa Ghaeltacht
anybody who spent so much time in the Gaeltacht should speak good Irish
ba chóir bheith sa bhaile in áit bheith ag ól i dtithe tábhairne
he should be at home instead of drinking in pubs
ba chóir Gaeilge mhaith a bheith ag an atá ag iarraidh poist ar Raidió na Gaeltachta
anybody looking for a job in Raidió na Gaeltachta should speak good Irish
ba chóir go mbeadh Gaeilge mhaith ag an a chaith an oiread sin ama sa Ghaeltacht
anybody who spent so much time in the Gaeltacht should speak good Irish
bádh é agus é ag snámh san fharraige
he drowned while swimming in the sea
bhí siad ag bailiú bruscair
they were collecting rubbish
bhí ag baint féir
I was cutting grass
chaith siad an ar fad ag baint móna
they spent the whole day cutting turf
ag baint adhmaid
cutting wood
ag baint guail
mining coal
ag barr an chnoic
at the top of the hill
ag fáil bháis!
I am dying!
bhí ina sheasamh ag an bheár
he was standing at the bar
bígí ag obair i mbeirteanna
work in pairs
ag craoladh beo ó...
broadcasting live from...
ag ithe i mbialann
eating in a restaurant
ag scaipeadh bileog
handing out leaflets
an mbíonn ag blagáil?
do you blog?
thosaigh ag dul ar scoil nuair a bhí seacht mbliana d’aois
she started going to school when she was seven years of age
muid inár suí ag an bhord
we are seated at the table
cén brabhsálaí a úsáideann agus ag scimeáil ar an Idirlíon?
what browser do you use when surfing the Internet?
féidir bheith ag brath air
you can't depend on it
ag insint bréag
don't be telling lies
buíochas ag dul
he deserves thanks
ag bun an leathanaigh
it is at the bottom of the page
an bus ag teacht
the bus is coming
mbeidh muid ag dul?
where will we be going?
cad a rinne ag an deireadh seachtaine?
what did you do at the weekend?
ag tús na caibidle
at the beginning of the chapter
ag caint
I am speaking
beidh ag caint leat arís
I'll be talking to you again
is breá liom bheith ag caint le daoine
I like talking to people
maith liom bheith ag caint go poiblí
I don't like speaking in public
bhí siad ag caint fúmsa
they were talking about me
ag canadh
I am singing
chuala thú ag canadh
I heard you singing
beidh ag fanacht i gcarbhán
I'll be staying in a caravan
bhí muid ag imirt cártaí
we were playing cards