Pota Focal Intergaelic
Gluais TíHouse Glossary Gluais Beo!Beo! Glossary TeasárasThesaurus BriathraVerbs
alp alpán alt altóir altra altranas am amach amadán amaitéarach amárach amas ambasadóir ambasáid amchlár amchrios amh amhábhar amhail amháin amharc
amach
ADVERB
OPPOSITE: isteach
DO NOT CONFUSE WITH: amuigh
out
outside
moving to the outside
ag dul amach
I am going out
Iontrálacha gaolmhara
Related entries
bain amach
SYNONYM: sroich
reach
come to end of journey
baineann [duine] [rud] amach
[somebody] reaches [something]
bhí ina oíche nuair a bhain an baile amach
it was night when I reached home
amach anseo
SYNONYM: feasta
from now on
in the future
beidh tuilleadh airgid ag teastáil uainn amach anseo
we will be needing more money in the future
amach romhainn
ahead
in the future
neart oibre fós le déanamh sna blianta amach romhainn
a lot of work still needs to be done in the years ahead
bain amach
SYNONYM: sroich
reach
achieve
attain
achievement
baineann [duine] [rud] amach
[somebody] achieve [something]
d'éirigh leis leibhéal ard a bhaint amach
he managed to reach a high level
bain amach
take out
remove
baineann [duine] [rud] amach
[somebody] takes [something] out
bain amach an náid
remove the naught
faigh amach
find out
fuair amach go bhfuil bean eile aige!
I found out that he has another woman!
fan amach ó
fan ó
stay out of
stay away from
fanann [duine] (amach) ó [rud]
[somebody] stays away from [something]
d'fhan ón ól, b'in é an príomhrud
he stayed away from the drink, that was the main thing
fan amach ón dream sin
stay away from those people
tabhair amach
berate, give ouit
[A] ag tabhairt amach do [B]
[A] berates [B]
thosaigh ag tabhairt amach do Shéamus
she started giving out to Séamus
bhí ag tabhairt amach faoi na fuinneoga briste
she was giving out about the broken windows
tit amach
happen
titeann [rud] amach
[something] happens
cén t-am a thit amach?
when did it happen?
STAITISTICÍ · STATISTICS
Is é amach an 44ú focal is minice úsáid sa Ghaeilge. Tagann sé chun cinn uair amháin i ngach 537 focal.
Amach is the 44th most frequently used word in Irish. It occurs once in every 537 words.
Samplaí gaolmhara
Related examples
bhris meangadh gáire amach ar aghaidh an fháilteora
a smile broke out on the receptionist's face
tháinig 10,000 duine amach ar na sráideanna in agóid in éadan an fhoiréigin
10,000 people came out on the streets in protest against the violence
is ag dul i ndonacht a bhíonn an aimsir ón seo amach
from this day on the weather usually worsens
is féidir le daoine aisling a bheith acu agus í a bhaint amach
people can have dreams and achieve them
bhagair go dtarraingeodh a pháirtí amach as an rialtas
he threatened that he would pull his party out of government
thóg scian amach as a phóca
he took a knife out of his pocket
tháinig amach as an teach
she came out of the house
d'éirigh liom mo cheann scríbe a bhaint amach
I managed to reach my destination
ag dul amach sa bháisteach? níl aon chiall agat!
you are going out in the rain? you have no sense!
shín siad a lámha amach mar chomhartha síochána
they extended their hands as a sign of peace
bainfidh do dhíoltas amach
I will revenge you
bhí réidh le díoltas a bhaint amach as bás a athar
he was ready to take revenge for the death of his father
an doras amach
the exit door
an chéad bhealach amach eile
the next exit
d'éirigh liom an barr a bhaint amach
I managed to reach the top
Oscail an doras, a Thomáis, agus tóg amach an buidéal.
Colloquial Irish: The Complete Course for Beginners, Routledge, 2008
Open the door, Thomas, and take out a bottle.
Téigí amach!
Colloquial Irish: The Complete Course for Beginners, Routledge, 2008
Go out!
Beidh ag obair anseo as seo amach.
Colloquial Irish: The Complete Course for Beginners, Routledge, 2008
She will be working here from now on.
Máirt téim amach ag caitheamh saighead.
Éamonn Ó Dónaill: Turas Teanga, RTÉ/Gill & Macmillan, 2004
Tuesdays I go out to throw darts.
théim amach choíche Céadaoin Déardaoin.
Éamonn Ó Dónaill: Turas Teanga, RTÉ/Gill & Macmillan, 2004
I never go out Wednesday or Thursday night.
Téim féin agus mo bhean chéile amach choinne béile achan oíche Aoine.
Éamonn Ó Dónaill: Turas Teanga, RTÉ/Gill & Macmillan, 2004
Myself and my wife go out together for a meal every Friday night.
An dtéann amach san oíche mórán?
Éamonn Ó Dónaill: Turas Teanga, RTÉ/Gill & Macmillan, 2004
Do you go out at night much?
Níl pósta ach ag siúl amach le duine éigin le trí bliana anois.
'Gaeilge gan Stró!', Beginners Level, ranganna.com
I'm not married but I've been going out with someone for three years now.
Téim amach uaireanta.
'Gaeilge gan Stró!', Beginners Level, ranganna.com
I sometimes go out.
An dtéann amach uaireanta?
'Gaeilge gan Stró!', Beginners Level, ranganna.com
Do you go out sometimes?
An dtéann amach mórán san oíche?
'Gaeilge gan Stró!', Beginners Level, ranganna.com
Do you go out much at night?
Bím an-tuirseach tar éis na hoibre ach téim amach oíche dhó.
'Gaeilge gan Stró!', Beginners Level, ranganna.com
I'm very tired after work but I go out one or two nights.
thiteann sin amach chomh minic anois agus a thitfeadh blianta beaga ó shin.
That doesn't happen as often now as it used to a few years ago.
ag féachaint an fhuinneog amach
ag féachaint amach an fhuinneog
looking out the window
ba ghnách leis dul amach oíche Aoine
he would usually go out on Friday night
beidh obair leanúnach i gceist chun an sprioc a bhaint amach
continous work will be required to reach the target
an bád ag seoladh amach
the boat is sailing out
tar éis oíche stoirme théinnse amach ar an trá
after a stormy night I would go out on the beach
théann amach stoirme, feicfidh é
if you go out on a stormy day, you will see it
cuir do theanga amach
stick out your tongue
theip orm an barr a bhaint amach
I failed to reach the top
Chonaic í agus ag féachaint an fhuinneog amach.
I saw her while looking out the window.
bhfuil an chéad bhealach amach eile?
Where is the next exit?
Bain amach an náid.
Remove the zero.
Beidh obair leanúnach i gceist chun an sprioc a bhaint amach.
Continous work will be involved to reach the target.
Bhainidís díoltas amach ar úinéirí talún a bhí cruálach.
They would take revenge on landlords who were cruel.
Tháinig boladh bréan amach.
A foul smell came out.
Chuaigh muid amach Sathairn.
We went out on Saturday.
Dhéanfadh rud ar bith chun díoltas a bhaint amach.
He would do anything to take revenge.
raibh ar a intinn ach díoltas a bhaint amach.
All they wanted was to take revenge.
Níl uathu ach díoltas a bhaint amach ar a gcuid sean-naimhde.
All they want is to take revenge on their old enemies.
Shín siad a lámha amach mar chomartha síochána.
They extended their hands as a sign of peace.
mise i mo chónaí tamall fada amach, ar imeall na cathrach.
Éamonn Ó Dónaill: Turas Teanga, RTÉ/Gill & Macmillan, 2004
I live a long way away, on the edge of the city.
Thit an clúdach amach as a phóca.
The envelope fell out of his pocket.
Seo sampla maith dtiteann amach nuair a thugann amaitéaraigh faoin taighde.
This is a good example of what happens when amateurs undertake the research.
Bhí tar éis titim amach lena máthair.
She had fallen out with her mother.
Thaitin go mór liom agus níor thiteamar amach le chéile riamh.
I liked him very much and we never fell out.
nár thiteamar amach le chéile ar fad, tháinig fuacht ar an gcairdeas.
Although we didn't fall out completely, the friendship cooled off.
Thuig féin bhféadfainn an Eoraip a bhaint amach go mbeadh liom.
Alan Titley: Gluaiseacht, An Gúm, 2009
I knew well that if I could reach Europe, I would have succeeded.
Tháinig na focail amach as a béal ina néalta beaga gaile.
Alex Hijmans: Aiséirí, Cois Life 2011
The words came out of her mouth as small clouds of steam.
Bhí ag ciceáil ghairbhéal an chosáin amach roimpi.
Alex Hijmans: Aiséirí, Cois Life 2011
She was kicking the pavement gravel in front of herself.
Chúlaigh amach as an bpluais ar na ceithre boinn.
Alex Hijmans: Aiséirí, Cois Life 2011
She back out of the cave on all fours.
Nuair a bhí an obráid thart, tháinig an dochtúir amach as an obrádlann.
'Beo!', beo.ie
When the operation was over, the doctor came out of the operating theatre.
raibh cead aici dul amach as an teach ina haonar.
'Beo!', beo.ie
She was not allowed to go out from the house on her own.
Agus mba bhuama é, caithfidh gur cheann ollmhór é a phléascfadh an foirgneamh amach ar dhá thaobh.
'Beo!', beo.ie
And if it was a bomb, it must have been a huge one to explode out of the building on two sides.
Glanadh na ceisteanna aisteacha seo amach as m'intinn go tobann.
'Beo!', beo.ie
Those strange questions were suddenly cleared out of my mind.
Agus scamaill dubha ag plúchadh amach as na túir i Nua-Eabhrac...
'Beo!', beo.ie
While there were black clouds spewing from the towers in New York...
Thuig go maith gur iomaí iriseoir a tógadh amach as an óstán ar chláirín.
'Beo!', beo.ie
She knew well that many journalists had been carried out of the hotel on a board [ie. dead].
Ar fáil amach do na cóilínigh go raibh talamh mhaith sa domhan nua,...
'Beo!', beo.ie
As soon as the colonists found out that there as good land in the new world,...
As an am seo amach b'iad sclábhaithe formhór mór na ndaoine gorma a facthas san Eoraip agus sa domhan nua.
'Beo!', beo.ie
From this time onward, most black people seen in Europe and the new world were slaves.
Mar a leath an tír siar amach, tháinig níos stáit isteach san aontacht nár ghlac le sclábhaíocht.
'Beo!', beo.ie
As the country spread out west, more states joined the union that did not accept slavery.
Amach as mo bhealach leat!
Séamus Ó Grianna: Caisleáin Óir, eag. Niall Ó Dónaill, Cló Mercier, 1976
Get out of my way!
Ba bhreá amach an scéalaí an tseanbhean.
Séamus Ó Grianna: Caisleáin Óir, eag. Niall Ó Dónaill, Cló Mercier, 1976
The old woman was a damn good story-teller.
Baile beag suarach ocrach beadaí a bhí amach rompu.
Séamus Ó Grianna: Caisleáin Óir, eag. Niall Ó Dónaill, Cló Mercier, 1976
Before them lay a tiny, shabby, hungry town.
an léann amach aige.
Séamus Ó Grianna: Caisleáin Óir, eag. Niall Ó Dónaill, Cló Mercier, 1976
He is a thouroughly learned man.
Rinne siad amach fanacht ar an talamh tirim go maidin.
Séamus Ó Grianna: Caisleáin Óir, eag. Niall Ó Dónaill, Cló Mercier, 1976
They decided to stay on dry land till morning.