Pota Focal Intergaelic
| D | | -de | dea
Gluais TíHouse Glossary Gluais Beo!Beo! Glossary TeasárasThesaurus BriathraVerbs
dara dáréag dáta dath dátheangach dátheangachas dathúil de deacair déach deachtóir deachtóireacht deachúlach deacracht déadach déag déagóir dealaigh dealbh dealbhóir
de
PREPOSITION
of
cuid den airgead caite agam
I have spent some of the money
d'fhág go leor de na prátaí ar an tábla
he left enough of the potatoes on the plate
alt 3 den Acht Rialtais Áitiúil
article 3 of the Local Government Act
seo é ceann de na botúin a rinne
this is one of the mistakes you made
beirt de na múinteoirí is fearr in Albain
two of the best teachers in Scotland
seo duine de na daoine nár íoc an táille
this one of the people who didn’t pay the fee
de
PREPOSITION
off
motion off the surface of something
bain díot do chóta
take off your coat
tóg den chathaoir é
take it off the chair
thosaigh daoine ag tuirlingt den traein
people started getting off the train
Foirmeacha gramadaí
Grammatical forms
de
PREPOSITION
SINGULAR, FIRST PERSON
díom
SINGULAR, SECOND PERSON
díot
SINGULAR, THIRD PERSON, MASCULINE
de
SINGULAR, THIRD PERSON, FEMININE
di
PLURAL, FIRST PERSON
dínn
PLURAL, SECOND PERSON
díbh
PLURAL, THIRD PERSON
díobh
+an: den
Iontrálacha gaolmhara
Related entries
bain de
take off
bain [A] de [B]
take [A] off [B]
bhain an pictiúr den bhalla
he took the picture off the wall
bain díot do chóta
take off your coat
faigheann [duine] bás le [rud]
faigheann [duine] bás de [rud]
[somebody] dies of [something]
bain an ceann de
baineann [A] an ceann de [B]
[A] cuts [B's] head off
baineadh an ceann den
the king was decapitated
bainfidh an ceann díot fheiceann thú!
she will cut your head off if she sees you!
de cheart ag [duine] [rud a dhéanamh]
[somebody] has the right [to do something]
de cheart agat dlíodóir a fháil
you have the right to get a lawyer
beidh de cheart ag an pharlaimint an buiséad a leasú
the parliament will have the right to amend the budget
cuid de [rud]
some of [something]
cuid den airgead
some of the money
cuid de na daoine
some of the people
de bharr
because of
as a result
de bharr [ruda]
because of [something]
as a result of [something]
cuireadh an turas ar ceal de bharr drochaimsire
the tour was cancelled because of bad weather
de bharr
PREPOSITION
because of
de dheasca
PREPOSITION
because of
de ghnáth
usually
éirím ar a hocht de ghnáth
I usually get up at eight
de réir
according to
de réir [ruda]
in accordance with [something]
according to [something]
de thairbhe
PREPOSITION
because of
de dhéantús [xyz]
made by [xyz]
[xyz]-made
fíon de dhéantús baile
home-made wine
carr de dhéantús Volvo
a car made by Volvo
bogearraí de dhéantús na hÉireann
software made in Ireland
tubaistí nádúrtha agus de dhéantús an duine
natural and man-made disasters
de dheasca [ruda]
as a consequence of [something]
[rud] de dhíth
[something] is needed
a fhios agam cad atá de dhíth
I know what is needed
[rud] de dhíth ar [dhuine]
[somebody] needs [something]
cad é atá de dhíth ort?
what do you want?
leanann [duine] de [rud]
[somebody] continues [something]
leanfar den chúrsa sa chéad seimeastar eile
the course will be continued in the next semester
a leithéid de [rud]
a leithéid [ruda]
such a [thing]
níor chuala a leithéid de sheafóid riamh
I've never heard such nonsense
de cheal [ruda]
ceal [ruda]
due to lack of [something]
for want of [something]
fágadh an obair gan críochnú de cheal ama
the work was left unfinished due to lack of time
dúnadh an scoil ceal múinteoirí oilte
the school was closed due to lack of qualified teachers
STAITISTICÍ · STATISTICS
Is é de an 11ú focal is minice úsáid sa Ghaeilge. Tagann sé chun cinn uair amháin i ngach 112 focal.
De is the 11th most frequently used word in Irish. It occurs once in every 112 words.
BÉARLA ► GAEILGE · ENGLISH ► IRISH
de- dí- »
Samplaí gaolmhara
Related examples
tabharfar liúntas de bhua Alt 279
an allowance will be awarded by virtue of Article 279
raibh muid ábalta an teach a fhágáil de bharr na báistí
we couldn't leave the house because of the rain
siad san abar de bharr na ráiteas atá déanta acu
they are in trouble because of the statements they made
ba chóir achar de roinnt ciliméadar a fhágáil idir muileann gaoithe agus teach cónaithe
you should leave a distance of several kilometers between a windmill and a residential house
leagtar srianta ar an nGobharnóir de bhua Acht an Bhainc Ceannais
the Governor is subject to limitations by virtue of the Central Bank Act
duine de na mná ádhúla a bhfuil na fir de shíor ina ndiaidh
I am not one of those luvcky women who are constantly chased by men
thug barróg dom a bhí lán de chroí
he gave me a heartfelt hug
déanann féin an stair de bharr do chinntí, do thuairimí agus do bhearta
you yourself make history wth your decisions, your opinions and your actions
níl againn de theilifís ach a dtagann isteach tríd an aeróg
we only have the TV that comes in through the aerial
cuireadh na léirsitheoirí i bpríosún de thoradh iad a bheith i mbun agóide go síochánta
the demonstrators were put in prison for protesting peacefully
foirgnimh de chuid Gaudí rud beag ait
Gaudí's buildings are a little strange
bíonn na hÉireannaigh an-chairdiúil de ghnáth
the Irish are usually very friendly
acu de mo chairde a gheobhaidh cuireadh?
which of my friends will get an invitation?
ceann de na carranna seo
one of these cars
de réir mo chuimhne
as far as I remember
duine de na cailíní sin
one of those girls
dhúisigh de phreab
I woke up with a start
iasacht de charr
a loan of a car
faoi 1865 bhí úinéaracht daoine in aghaidh an dlí in gach ceann de na Stáit Aontaithe
by 1865, owning people was against the law in each of the United States
cuirfimid d'ordú chun bealaigh laistigh de thrí oibre
we will dispatch your order within three working days
lán de dhaoine
full of people
an seomra lán de dheatach
the room is full of smoke
raibh cead ag ár leithéidí dul go dtí an taobh thiar de Bhalla Bheirlín
people like us weren't allowed to go to the western side of the Berlin Wall
de réir mar is gnách ar fud na hEorpa
as is usual all over Europe
pictiúr díot ar chlúdach na hirise.
There is a picture of you on the cover of the magazine.
Saorghluaiseacht laistigh den Aontas Eorpach.
Freedom of movement within the European Union.
Déanann féin an stair de bharr do chinntí, do thuairimí agus do bhearta.
You yourself make history with your decisions, your opinions and your actions.
Is ball den Gharda Síochána é.
He is a member of the police.
Bhí i mo sheasamh taobh thiar den chuntar ar feadh an lae.
I was standing behind the counter all day.
Pól bliana d'aois agus dhá bhliain ag Nuala.
Diarmuid Ó Sé, Joseph Shiels: Teach Yourself Irish, Teach Yourself Books, 1998
Pól is six years old and Nuala has two years.
Leanaí faoi bhun deich mbliana d'aois.
Diarmuid Ó Sé, Joseph Shiels: Teach Yourself Irish, Teach Yourself Books, 1998
Children under ten years of age.
ocht mbliana d'aois.
Colloquial Irish: The Complete Course for Beginners, Routledge, 2008
I am eight years old.
Naoi mbliana d'aois.
Colloquial Irish: The Complete Course for Beginners, Routledge, 2008
Nine years old.
bliana déag d'aois.
Colloquial Irish: The Complete Course for Beginners, Routledge, 2008
I am sixteen years old.
dhá bhliain d'aois.
Colloquial Irish: The Complete Course for Beginners, Routledge, 2008
He is two years old.
Níl suim laghad agam i bpeil.
Colloquial Irish: The Complete Course for Beginners, Routledge, 2008
I'm not at all interested in football.
Éirím ag a a chlog de ghnáth.
Colloquial Irish: The Complete Course for Beginners, Routledge, 2008
I usually wake at six o'clock.
Bíonn cithfholcadh agam, cuirim orm mo chuid éadaí, glanaim mo chuid fiacla, agus mar sin de.
Colloquial Irish: The Complete Course for Beginners, Routledge, 2008
I have a shower, I put my clothes on, I brush my teeth, and so on.
Cén den tseachtain ab fhearr libh taisteal?
Colloquial Irish: The Complete Course for Beginners, Routledge, 2008
What day of the week would you prefer to travel?
Seo é an leagan is deireanaí de mo CV.
Colloquial Irish: The Complete Course for Beginners, Routledge, 2008
Here is the latest version of my CV.
Bíonn muid sa leabharlann agus sa saotharlann an chuid is den am.
Colloquial Irish: The Complete Course for Beginners, Routledge, 2008
We are [usually] in the library and the lab most of the time.
Bainigí díbh bhur gcótaí.
Colloquial Irish: The Complete Course for Beginners, Routledge, 2008
Take off your coats.
Bain díot do chaipín.
Colloquial Irish: The Complete Course for Beginners, Routledge, 2008
Take off your hat.
Bain díot do chuid éadaí.
Colloquial Irish: The Complete Course for Beginners, Routledge, 2008
Take off your clothes.
Bain díot do sheaicéad.
Colloquial Irish: The Complete Course for Beginners, Routledge, 2008
Take off your jacket.
áiseanna den chéad scoth ann. siopaí maithe ann, oifig an phoist, scoileanna, banc, agus linn snámha.
Éamonn Ó Dónaill: Turas Teanga, RTÉ/Gill & Macmillan, 2004
There are excellent facilities there. There are good shops there, a post office, schools, a bank and a swimming pool.
Réitím go maith léi, den chuid is .
Éamonn Ó Dónaill: Turas Teanga, RTÉ/Gill & Macmillan, 2004
I get on well with her, for the most part.
Céard a dhéanann ag an deireadh seachtaine de ghnáth?
Éamonn Ó Dónaill: Turas Teanga, RTÉ/Gill & Macmillan, 2004
What do you usually do at the weekend?
Téim ag snámh sa bhfarraige chuile den bhliain. Fiú sa gheimhreadh?
Éamonn Ó Dónaill: Turas Teanga, RTÉ/Gill & Macmillan, 2004
I go swimming in the sea ever day of the year. Even in the winter?
Fanaim istigh oíche Luain de ghnáth, ag amharc ar an teilifís.
Éamonn Ó Dónaill: Turas Teanga, RTÉ/Gill & Macmillan, 2004
I usually stay in Monday night, watching TV.
Agus céard faoin gcuid eile den deireadh seachtaine?
Éamonn Ó Dónaill: Turas Teanga, RTÉ/Gill & Macmillan, 2004
And what about the rest of the weekend?
Bím páirteach i ndrámaí: i mo bhall de chumann drámaíochta.
Éamonn Ó Dónaill: Turas Teanga, RTÉ/Gill & Macmillan, 2004
I take part in plays: I'm a member of a drama society.
Cathain a imríonn galf de ghnáth?
Éamonn Ó Dónaill: Turas Teanga, RTÉ/Gill & Macmillan, 2004
When do you usually play golf?
mac amháin agam, Stiofán, cúig bliana d'aois.
'Gaeilge gan Stró!', Beginners Level, ranganna.com
I have one son, Stiofán, he's five years old.
Níl suim laghad agam i rugbaí.
'Gaeilge gan Stró!', Beginners Level, ranganna.com
I haven't the slightest interest in rugby.
Níl suim laghad agam ann.
'Gaeilge gan Stró!', Beginners Level, ranganna.com
I haven't the slightest interest in it.
Téim ar shiúlóidí fada de ghnáth ag an deireadh seachtaine; is breá liom bheith amuigh faoin aer.
'Gaeilge gan Stró!', Beginners Level, ranganna.com
I usually go for long walks at the weekend; I love being out in the open air.
Cén t-am a éiríonn de ghnáth?
'Gaeilge gan Stró!', Beginners Level, ranganna.com
What time do you usually get up?
Téim chuig ceolchoirm chuig seisiún ceoil de ghnáth.
'Gaeilge gan Stró!', Beginners Level, ranganna.com
I usually go to a concert or a music session.
An bhfágann an obair ag a cúig de ghnáth?
'Gaeilge gan Stró!', Beginners Level, ranganna.com
Do you usually leave work at five?
Tháinig eagla ar chuid de na capaill.
Some of the horses got scared.
de bhua aige go dtuigeann daoine.
His talent is that he understands people.