Pota Focal Intergaelic
ach | gabh | gash | gath | geach
Gluais TíHouse Glossary Gluais Beo!Beo! Glossary TeasárasThesaurus BriathraVerbs
gabh gabha gabháil gabhal gabhar gabhdán gabhlóg gach gadaí gadaíocht gadhar Gaeilg Gaeilge Gaeilgeoir Gael Gaelach Gaelainn Gaeltacht gág gailearaí gaineamh
gach
SYNONYM: achan
every
each
gach
every day
gach [a bhfuil...]
all [that...]
creid gach a gcloiseann
don't believe all you hear
chuir gach a raibh aige ina phóca
he put all he had in his pocket
Iontrálacha gaolmhara
Related entries
gach aon
VARIANT: chaon
VARIANT: achan
every single
gach duine
everyone
everybody
an bhfuil Gaeilge ag gach duine anseo?
does everybody here speak Irish?
gach rud
everything
scrios an stoirm gach rud
the storm destroyed everything
gach uile
VARIANT: chuile
every single
gach uile [rud]
every single [something]
ba chóir dóibh gach uile fhuinneog sa teach a dhúnadh
they should close every single window in the house
seans go...
gach seans go...
it is likely that...
seans go bhfuil an ceart agat
you may be right
gach seans go dtiocfaidh siad amárach
they will probably arrive tomorrow
STAITISTICÍ · STATISTICS
Is é gach an 50ú focal is minice úsáid sa Ghaeilge. Tagann sé chun cinn uair amháin i ngach 622 focal.
Gach is the 50th most frequently used word in Irish. It occurs once in every 622 words.
Samplaí gaolmhara
Related examples
bíonn adhradh teaghlaigh againn gach maidin agus oíche
we have a family worship every morning and evening
gach duine againn
every one of us
tumtar gach béalóg san im leáite sula n-itear é
every mouthful is dunked in melted butter before it is eaten
bíonn siad anseo gach samhradh
they are here every summer
aithne agat ar gach éinne, mar sin?
you know everybody, then?
cuimhin liom gach pioc den scéal ach is cuimhin liom gur inis go hálainn é
Alan Titley: Gluaiseacht, An Gúm, 2009
I don't remember all the details of the story but I do remember that he told it beautifully
ceannaíonn nuachtán gach maidin
he buys a newspaper every morning
gach rud anseo ceart go leor
everything here is okay
cheapfá óna gcuid cainte go raibh siad ag bualadh craicinn gach oíche
you'd think from their talk that they had sex every night
is cuimhin liom gach rud
I remember everything
dar ndóigh, sin ar eolas ag gach duine
of course, everybody knows that
níor thuig gach focal ach thuig éirim na cainte
I didn't understand every word but I understood the gist of the talk
go raibh maith ag gach duine a tháinig
thanks to everybody who came
níorbh é Milosevic amháin faoi ndear gach coir in aghaidh na daonnachta a tharla tráth titim as a chéile don Iúgslaiv
Milosevic was not solely responsible for every crime against humanity that happened while Yugoslavia was falling apart
faoi 1865 bhí úinéaracht daoine in aghaidh an dlí in gach ceann de na Stáit Aontaithe
by 1865, owning people was against the law in each of the United States
chreideann é seo, creidfidh gach rud
if you believe this, you will believe everything
mór an doras a chur faoi ghlas gach oíche
the door must be locked every night
bíonn ag triall ar Mheiriceá gach samhradh
she travels to America every summer
airgead mór á íoc le scéimeanna cultúrtha gach bliain
big money is being paid to cultural schemes each year
Bíonn gach tosach lag.
Diarmuid Ó Sé, Joseph Shiels: Teach Yourself Irish, Teach Yourself Books, 1998
Every beginning is weak.
Imrím peil gach .
Colloquial Irish: The Complete Course for Beginners, Routledge, 2008
I play football everyday.
An dtéann Seán ag rothaíocht gach ?
Colloquial Irish: The Complete Course for Beginners, Routledge, 2008
Does Seán go cycling every day?
Téann Seán ag rothaíocht gach maidin.
Colloquial Irish: The Complete Course for Beginners, Routledge, 2008
Seán goes cycling each morning.
Bíonn muid sa mbialann gach .
Colloquial Irish: The Complete Course for Beginners, Routledge, 2008
We are in the restaurant each day.
déan dearmad ar an bpáipéar mar a bhíonn againn gach .
Colloquial Irish: The Complete Course for Beginners, Routledge, 2008
Don't forget the newspaper that we usually have each day.
An mbíonn ag caitheamh saighead gach aon oíche Máirt?
Éamonn Ó Dónaill: Turas Teanga, RTÉ/Gill & Macmillan, 2004
Do you throw darts every single night on Tuesdays?
Bím sa bhaile gach tráthnóna timpeall a a chlog.
Éamonn Ó Dónaill: Turas Teanga, RTÉ/Gill & Macmillan, 2004
I'm at home every evening around six o'clock.
An bhfeiceann iad gach Aoine?
Éamonn Ó Dónaill: Turas Teanga, RTÉ/Gill & Macmillan, 2004
Do you see them every Friday?
An bhfaigheann nuachtán gach ?
Éamonn Ó Dónaill: Turas Teanga, RTÉ/Gill & Macmillan, 2004
Does she get a newspaper every day?
An itheann gach cineál bia?
Éamonn Ó Dónaill: Turas Teanga, RTÉ/Gill & Macmillan, 2004
Do you eat all kinds of food?
An dtéann Maria go Baile Átha Cliath gach deireadh seachtaine?
Éamonn Ó Dónaill: Turas Teanga, RTÉ/Gill & Macmillan, 2004
Does Maria go to Dublin every weekend?
Téim ag rith agus ag snámh gach .
'Gaeilge gan Stró!', Beginners Level, ranganna.com
I go running and swimming every day.
Téim go dtí an teach tábhairne beagnach gach oíche!
'Gaeilge gan Stró!', Beginners Level, ranganna.com
I go to the pub nearly every night!
Bím san obair gach maidin timpeall a naoi.
'Gaeilge gan Stró!', Beginners Level, ranganna.com
I'm in work every morning around nine.
An mbíonn tuirseach gach tráthnóna?
'Gaeilge gan Stró!', Beginners Level, ranganna.com
Are you tired every evening?
Ar léigh gach ar scríobh na húdair seo?
Have you read everything these authors have written?
an t-athaontú údar gach oilc.
The re-unification is not the root of all evil.
bua éigin ealaíne ag gach éinne.
Everybody has some artistic talent.
i nGaeilge amháin a bheidh an fhoireann ag plé le gach gnó
the team will deal with every business in Irish only
mór duit tuairisc scríofa a chur isteach ag deireadh gach ráithe
you must submit a written report at the end of each quarter
bíonn ag rith sa pháirc gach maidin
she runs in the park every morning
ritheann míle gach
she runs a mile every day
b'eisean an duine ba láidre acu agus sháraigh gach duine eile gan dua
he was the strongest and beat everybody else without effort
sháraigh said gach constaic
they overcame every obstacle
íocfar €300 leat as gach léacht a thabharfaidh uait
you will be paid €300 for every lecture you deliver
ar dtús, ba mhaith liom fáilte a chur roimh gach éinne
at first, I would like to welcome everybody
tháinig an post isteach um 7:45 gach maidin
the post would come at around 7:45 every morning
B'eisean an duine ba láidre acu agus sháraigh gach duine eile gan dua.
He was the strongest and beat everybody else effortlessly.
Bím an-tuirseach gach tráthnóna.
'Gaeilge gan Stró!', Beginners Level, ranganna.com
I'm very tired every evening.
Deirtear go bhfuil le ceap milleáin ag gach grúpa.
They say every group needs somebody to blame.
Bíonn trí litir ag deireadh ainm gach comhaid chun a chur in iúl cén cineál comhaid atá ann.
There are three letters at the end of each file name to indicate what type of file it is.
Gach rud a rinne , chuir maise agus slacht air.
Everything he did, he made it look elegant and neat.
Bhí allas liom agus tuirse i ngach ball díom.
Alan Titley: Gluaiseacht, An Gúm, 2009
I was sweating and tired in every part of my body.
Bhí gaineamh do gach leith dínn soir siar, thuaidh theas.
Alan Titley: Gluaiseacht, An Gúm, 2009
There was sand to every side of us, east and west, north and south.
Bhí an dorchadas do gach leith dínn.
Alan Titley: Gluaiseacht, An Gúm, 2009
The darkness was to every side of us.
Deir gach éinne a bhí beo i 1963 gur cuimhin leo go cruinn ala an ama ar chuala siad faoi dhúnmharú an Uachtaráin John F. Kennedy.
'Beo!', beo.ie
Everybody who was alive in 1963 says they remember exactly the point in time when they heard of President John F. Kennedy's assassination.
Agus le cois sin, mba bhuama é, cén fáth nár pléascadh gach taobh, seachas an thaobh amháin?
'Beo!', beo.ie
And in addition to that, if it was a bomb, why didn't all sides explode, instead of just the two sides?
Rinneadh scrúdú iomlán ar mo reitine agus ar mo mhéarlorga, mar a dhéantar le gach éinne nach saoránach Meiriceánach é ar a bhealach isteach sa tír.
'Beo!', beo.ie
I had to undergo a close examination of my retina and my fingerprints, like every non-American citizen on his way into the country.
B'éigean dom mo bhróga, mo chrios, agus gach píosa miotal a bhaint díom, maille le leachtanna agus taois a bhí agam.
'Beo!', beo.ie
I had to remove my shoes, my belt and every piece of metal, as well as any liquids and pastes I had.
Rinneadh seo in Aerfort na Sionainne, áit a bhfeictear na mílte saighdiúirí Meiriceánacha gach anois ar a mbealach chun na hIaráice.
'Beo!', beo.ie
This was done in Shannon Airport where you see thousands of American soldiers every day on their way to Iraq.
Ar a dhul isteach go teach na scoile d'amharc go scaollmhar ar gach taobh de.
Séamus Ó Grianna: Caisleáin Óir, eag. Niall Ó Dónaill, Cló Mercier, 1976
Upon entering the schoolhouse he looked around him in panic.
Feistíodh 'ach aon rud chomh deismir agus a féadadh.
Séamus Ó Grianna: Caisleáin Óir, eag. Niall Ó Dónaill, Cló Mercier, 1976
They decorated everything as neatly as they could.
Thug 'ach aon duine acu lámh is focal don duine eile.
Séamus Ó Grianna: Caisleáin Óir, eag. Niall Ó Dónaill, Cló Mercier, 1976
They all made a promise to one another.
D'ól 'ach aon fhear acu tarraingt a chinn den bhuidéal.
Séamus Ó Grianna: Caisleáin Óir, eag. Niall Ó Dónaill, Cló Mercier, 1976
Each man drank his fill from the bottle.