Pota Focal Intergaelic
sa | sac | sad | sag | sal
Gluais TíHouse Glossary Gluais Beo!Beo! Glossary TeasárasThesaurus BriathraVerbs
sásar sáspan sásta sástacht sásúil satailít Satharn scadán scafall scag scagaire scaglann scáil scáileán scaip scair scaird scairt scaitheamh scála scalladh
BÉARLA ► GAEILGE · ENGLISH ► IRISH
say abair »
say abair »
say can »
say [something] to [somebody] abair [rud] le [duine] »
said ar »
says ar »
said arsa »
saying nath »
Samplaí gaolmhara
Related examples
cad a dúirt ?
what did you say?
abair go bhfuil milliún euro agat
let's say you have a million euro
roghnóidh muid contae éigin, abair Dún na nGall, agus...
we'll choose a county, let's say Donegal, and...
ba mhaith liom rud éigin a ar an ábhar seo
I would like to say something on this matter
b'ionann a chaint agus admháil lom nach bhfuil fios a ghnó féin aige
what he said was tantamount to a clear admission he doesn't understand his own job
'an ólfaidh sibh braon tae?' ar sise
'will you have a drop of tea?' she said
ar imeacht dúirt Fionn go mbeadh ar ais
when he was leaving, Fionn said he would be back
abair arís é, le do thoil
say it again please
maith liom a chuid cainte
I don't like his talk
I don't like what he says
éist mórán agus can beagán
listen much and say little
go leor canta
enough said
ar an chéad dul síos, caithfidh a go bhfuil neamhchiontach
first of all, I must say that I am innocent
mar a dúirt an cheana...
like I said the other day...
chuir siad a gcomhairlí i dteannta a chéile agus dúirt siad gurbh fhearr an duais a thabhairt
they put their heads togerther and said that he should be given the prize
ar chomhairle Thomáis aontaíodh gan aon rud a leis na meáin
on Thomas's advice it was agreed not to say anything to the media
is cuma cad a deirim, déanann seisean a chomhairle féin
it doesn't matter what I say, he does his own thing
cuma na fírinne ar do chuid cainte
what you're saying seems true
dóthain ráite agam
I have said enough
a go...
it is not necessary to say that..., it goes without saying that...
ar mhaithe le greann a dúirt sin
I just said that for fun
cad atá siad ag inár dtaobh?
what are they saying about us?
ba mhaith liom rud éigin a ina thaobh sin
I would like to say something about that
féidir liom é sin a i láthair an uachtaráin!
I cannot say that in the presence of the president!
maidir leis an rud a dúirt tusa, an ceart agat, ach...
as for the thing you said, you are right, but...
cad a deir nuair nach mbíonn an freagra ceart aige?
what does he say when he doesn't have the right answer?
ba mhaith liom é seo a go han-soiléir
I would like to say this very clearly
rinne muid beart de réir briathair
we did as we said we would
maith liom a chuid cainte.
I don't like his talk. I don't like what he says.
Abair go bhfuil milliún euro le caitheamh agat.
Let's say you have a million euro to spend.
Abair i nGaeilge é.
Say it in Irish.
D'fhág slán ag mo mháthair agus d'imigh .
I said goodbye to my mother and left.
Gabh mo leithscéal. An féidir leat é sin a aríst, le do thoil?
Colloquial Irish: The Complete Course for Beginners, Routledge, 2008
Excuse me. Can you say that again, please?
Abair "le do thoil". - Le do thoil. - Maith an cailín.
Colloquial Irish: The Complete Course for Beginners, Routledge, 2008
Say "please". - Please. - Good girl.
ag iarraidh rud a leat.
Colloquial Irish: The Complete Course for Beginners, Routledge, 2008
I am trying to say something to you.
spéis agat sa bpeil, an bhfuil? D'fhéadfá a go bhfuil!
Éamonn Ó Dónaill: Turas Teanga, RTÉ/Gill & Macmillan, 2004
You're interested in football, right? You could say I am!
An ndeir sibh é sin go minic?
Éamonn Ó Dónaill: Turas Teanga, RTÉ/Gill & Macmillan, 2004
Do you say that often?
Deirtear go bhfuil le ceap milleáin ag gach grúpa.
They say every group needs somebody to blame.
Níor bhean í a chuaigh siar ar a focal.
Alex Hijmans: Aiséirí, Cois Life 2011
She wasn't a woman who'd go back on her word [who wouldn't do what she'd said she'd do].
Is cuimhin liom go n-abraínn le daoine go minic...
'Beo!', beo.ie
I remember that I often used to say to people...
Deir gach éinne a bhí beo i 1963 gur cuimhin leo go cruinn ala an ama ar chuala siad faoi dhúnmharú an Uachtaráin John F. Kennedy.
'Beo!', beo.ie
Everybody who was alive in 1963 says they remember exactly the point in time when they heard of President John F. Kennedy's assassination.
Faraor go ndúirt a leithéid.
'Beo!', beo.ie
I wish I had never said that.
idir fhíricí agus bhreithiúnas sa mhéid sin. Seasaim leo araon.
'Beo!', beo.ie
There are both facts and judgement in what I have just said. I stand behind them both.
D'fhág muid slán ag a chéile don oíche.
'Beo!', beo.ie
We said goodbye to each other for the night.
Is é an t-ábhar is conspóidí i Meiriceá go fóill é, déarfainn.
'Beo!', beo.ie
It is still the most controversial subject in America, I'd say.
" déan" a dúirt an fear.
'Beo!', beo.ie
"Don't do it," the man said.
Bíodh ciall agat agus fág an cineál sin cainte le ag duine inteacht eile.
Séamus Ó Grianna: Caisleáin Óir, eag. Niall Ó Dónaill, Cló Mercier, 1976
Be sensible and don't say such things.
Agus bíodh a fhios agat go mbíonn toradh i mBaile Átha Cliath choinne na sagart.
Séamus Ó Grianna: Caisleáin Óir, eag. Niall Ó Dónaill, Cló Mercier, 1976
And you should know that they look with favour on what priests say in Dublin.
Bhí iomrá go raibh ina sháith den tsaol.
Séamus Ó Grianna: Caisleáin Óir, eag. Niall Ó Dónaill, Cló Mercier, 1976
It was said that he was well-off.
Thoisigh siad a mhagadh ar Sheimí, a leis gurb í a bheadh mar mhnaoi aige.
Séamus Ó Grianna: Caisleáin Óir, eag. Niall Ó Dónaill, Cló Mercier, 1976
They started making fun of Jamie, saying she would be his wife one day.
Ach bhfuil ag caint?
Séamus Ó Grianna: Caisleáin Óir, eag. Niall Ó Dónaill, Cló Mercier, 1976
But what am I saying?
Arsa bunadh an as béal a chéile.
Séamus Ó Grianna: Caisleáin Óir, eag. Niall Ó Dónaill, Cló Mercier, 1976
Everybody in the house said in unison.
raibh a bhean marbh ach cupla go rabhathas á i modh rúin go raibh ag smaoineamh ar cheann eile a tharraingt air.
Séamus Ó Grianna: Caisleáin Óir, eag. Niall Ó Dónaill, Cló Mercier, 1976
His wife was only dead for a couple of days when people started saying in secret that he was thinking of helping himself to a new one.
Táthar á chur sin air, cibé acu fíor bréag an scéal.
Séamus Ó Grianna: Caisleáin Óir, eag. Niall Ó Dónaill, Cló Mercier, 1976
That's what they say about him, be it true or false.
Ansin smaoinigh nach raibh sin inráite aige.
Séamus Ó Grianna: Caisleáin Óir, eag. Niall Ó Dónaill, Cló Mercier, 1976
Then he realized he shouldn't have said that.
cad é a dúirt ?
what did you say?
Cad atá scríofa ag barr an leathanaigh?
What is written at the top of the page? What does it say at the top of the page?
Cad atá ag ?
What are you saying?
Déarfainn go raibh níos ólta agamsa mar a bhí aigesean.
I'd say I had more to drink that he.
Dúirt liom féin go n-éireoinn an-mhoch ar maidin.
I said to myself that I would get up very early in the morning.
Dúirt an pasfhocal.
She said the password.
Dúirt go raibh an pub dúnta.
She said the pub was closed.
Mar a dúirt an cheana, ...
Like I said the other day, ...
a go...
It is not necessary to say that... It goes without saying that...
Roghnóidh muid contae éigin, abair Maigh Eo, agus déanfaidh muid clár faisnéise faoi.
We'll select a county, say Mayo, and do a documentary about it.
Táthar ann a deir nach raibh in ionsaithe an 11ú Meán Fomhair ach leithscéal do Mheiriceá cogadh a fhearadh ar an domhan mór.
'Beo!', beo.ie
Some people say the 11 September attacks were only an excuse for America to wage war against the whole world.
na páistí amú agat, ó chaithfidh a leat.
Séamus Ó Grianna: Caisleáin Óir, eag. Niall Ó Dónaill, Cló Mercier, 1976
You have the children all confused, if I must say so.
Níl gar a bheith ag caint.
Séamus Ó Grianna: Caisleáin Óir, eag. Niall Ó Dónaill, Cló Mercier, 1976
There's no point saying anything.