Pota Focal Intergaelic
| ago | G | geo | gob
Gluais TíHouse Glossary Gluais Beo!Beo! Glossary TeasárasThesaurus BriathraVerbs
gníomhaire gníomhaireacht gnó gnólacht gnóthach gnóthaigh gnúis go gob gobán gobharnóir goid goil goile góilín goilliúnach goimh goin goirín goirmín gonta
go
PREPOSITION
go dtí
PREPOSITION
to
place
ag dul go Corcaigh
I am going to Cork
chuaigh go dtí an t-aerfort
he went to the airport
go
PREPOSITION
go dtí
PREPOSITION
till
until
time
ó mhaidin go hoíche
from morning till night
bhí sásta go dtí seo
I was happy until now
Iontrálacha gaolmhara
Related entries
go háirithe
especially
cogadh a fhearadh ar an domhan mór, go háirithe ar thíortha a raibh ola acu
to wage war against the whole world, especially against countries that had oil
go deimhin, ceisteanna go leor nár freagraíodh go fóill, go háirithe na cinn faoi fhoirgneamh a seacht
indeed, there are still some unanswered questions, expecially those about building seven
STAITISTICÍ · STATISTICS
Is é go an 10ú focal is minice úsáid sa Ghaeilge. Tagann sé chun cinn uair amháin i ngach 74 focal.
Go is the 10th most frequently used word in Irish. It occurs once in every 74 words.
BÉARLA ► GAEILGE · ENGLISH ► IRISH
go gabh »
go iarraidh »
go téigh »
go straight on lean ar aghaidh »
going to chun »
going forward feasta »
go between idirghabhálaí »
off you go imigh leat »
gone imithe »
[somebody] goes into competition téann [duine] san iomaíocht »
Samplaí gaolmhara
Related examples
oíche amháin mhothaigh go raibh á thachtadh agus thit ina chnap ar an urlár
one night he felt he was choking and fell in a heap on the floor
an dtéann abhaile go déanach?
do you go home late?
cén t-am a imíonn abhaile?
what time do you go home?
in am duit dul abhaile
it is time for you to go home
ag dul abhaile
I am going home
abraimis go bhfuil an ceart aige
let's assume he is right
bhí ag breathnú ar an doras amhail is go bhféadfadh an t-áibhirseoir féin teacht isteach nóiméad ar bith
Alex Hijmans: Aiséirí, Cois Life 2011
he was looking at the door as if the devil himself could come in any minute
cogadh a fhearadh ar an domhan mór, go háirithe ar thíortha a raibh ola acu
to wage war against the whole world, especially against countries that had oil
ag dul go dtí an t-aerfort
I am going to the airport
thaistil chun na hAfganastáine i 1999 agus ghlac le hiarratas pearsanta Osama Bin Laden go n-eagródh ionsaithe aeir i Meiriceá
he travelled to Afganistan in 1999 and accepted Osama Bin Laden's personal request that he would organize air attacks on America
mhaígh na póilíní gur admhaigh na fir go raibh siad páirteach sa chomhcheilg
the police claimed the men had confessed to being involved in the conspiracy
caithfidh a admháil go...
I must admit that...
admhaím go ndearna botún
I admit that I have made a mistake
bhíodh in achrann leis na gardaí go minic
he would often be in trouble with the police
meastar go ndéanfaidh achomharc chuig an Ard-Chúirt
it is thought she will appeal to the High Court
ach, cuma chomh hard is a bhí , raibh ard go leor
but, howevere tall she was, she wasn't tall enough
coitianta go leor sa Ghearmáin, agus is annamh a gheofá abhus é
it is common enough in Germany but you'd rarely get it here
ar imigh abhaile fós?
did you go home yet?
raibh muid tapa go leor, áfach
we were not fast enough, though
...sular thug siad aghaidh ar a dtithe murtallacha sna bruachbhailte
Alex Hijmans: Aiséirí, Cois Life 2011
...before they went to their dull houses in the suburbs
chaith na fórsaí slándála go brúidiúil le lucht na hagóide
the security forces treated the protesters brutally
cuireadh na léirsitheoirí i bpríosún de thoradh iad a bheith i mbun agóide go síochánta
the demonstrators were put in prison for protesting peacefully
abair go bhfuil milliún euro agat
let's say you have a million euro
dúirt léi go raibh tuirseach
I told her that I was tired
féidir a shéanadh go bhfuil áilleacht ag an matamaitic
it cannot be denied that mathematics has a beauty
daoine áirithe den bharúil go...
certain people are of the opinion that...
b'fhearr don aistritheoir amháin an téacs a léamh go cúramach ach roinnt taighde a dhéanamh chomh maith
the translator should not only read the text carefully but do a bit of research as well
is maith is cuimhin liom taisteal go Illinois as Éirinn uair amháin
I well remember travelling to Illinois from Ireland once
ainmníodh go poiblí na daoine a bhí ciontach
those guilty were named publicly
an aimsir go hainnis
the weather is awful
conas atá ? - go hainnis
how are you? - I am terrible
shiúil siad ar ais go dtí an áit as a raibh siad tar éis teacht
they walked back to the place from which they had come
aisteach go leor, ba i Sasana a fuair a cuid scolaíochta agus in Éirinn
strangely enough, she got her education in England and not in Ireland
bhí an t-ádh orm go bhfuair an post
I was lucky that I got the job
aistrigh go Béarla é, le do thoil
translate it into English please
a cuid gruaige go hálainn
her hair is beautiful
an teach seo go hálainn
this house is beautiful
an Róimh go hálainn
Rome is lovely
cuimhin liom gach pioc den scéal ach is cuimhin liom gur inis go hálainn é
Alan Titley: Gluaiseacht, An Gúm, 2009
I don't remember all the details of the story but I do remember that he told it beautifully
go hAlbain
to Scotland
níl go leor ama againn
we do not have enough time
ag dul amach
I am going out
Is iad na Polannaigh an dream is inimirce go hÉirinn. sin amhlaidh toisc a mhéad atá daonra na Polainne.
The Polish are the most numerous immigant group to Ireland. This is so because of the high population of Poland.
an raibh amuigh aréir?
did you go out last night?
téim go dtí an Bhruiséil anois is arís
I go to Brussels now and again
anois agus an samhradh tosaithe, is féidir linn dul ar saoire
now that the summer has started, we can go on holidays
bhí an aimsir go deas, go breá, go hainnis, go hiontach
the weather was nice, fine, awful, wonderful
anonn go Meiriceá
over to America
ar aghaidh leat!
go on!
téigh díreach ar aghaidh agus tiontaigh ar chlé
go straight ahead and turn left
lean ar aghaidh go dtí an crosbhóthar agus tiontaigh ar chlé
keep going to the crossroads and turn left
bhí cruiniú ar siúl ar maidin agus lean muid ar aghaidh go dtí an teach tábhairne um thráthnóna
there was a meeting in the morning and we continued to the pub in the evening
go raibh maith agat as teacht anocht
thank you for coming tonight
go raibh maith agat as ucht do theachtaireachta
thank you for your message
bhagair go dtarraingeodh a pháirtí amach as an rialtas
he threatened that he would pull his party out of government
beidh as baile go ceann seachtaine
I'll be away for a week
chuaigh faoi agallamh le haghaidh poist
I went for a job interview
baineann go leor fadhbanna leis
a lot of problems are associated with it
caithfidh dul go dtí an banc
I have to go to the bank
is neacha básmhara muid go léir
we are all mortal creatures
mbeidh muid ag dul?
where will we be going?
beag an baol go n-aimseoidh rud ar bith ansin
slim chance she will find anything there
ar mhaith leat dul ansin?
would you like to go there?
ar imeacht dúirt Fionn go mbeadh ar ais
when he was leaving, Fionn said he would be back
is breá liom luí faoin ngrian nuair a bhíonn an aimsir go maith
I love to lie under the sun when the weather is good
ar bhealach, bhí sásta go raibh an cogadh thart, gur chaill muid é
in a way, I was happy the war was over, even though we lost
sin rud nach bhfeictear go minic, cailín a ólann beoir
that's something you don't see often, a girl who drinks beer
thosaigh ag dul ar scoil nuair a bhí seacht mbliana d’aois
she started going to school when she was seven years of age
braithim go bhfuil rud éigin as bealach
I feel that something is not right
braitheann sin ar go leor rudaí
that depends on a lot of things
ba cheart go mbeadh sa bhaile anois d'fhág an teach seo uair an chloig ó shin
he should be home by now for he left this house an hour ago
ba cheart go mbeadh Gaeilge mhaith ag an a chaith an oiread sin ama sa Ghaeltacht
anybody who spent so much time in the Gaeltacht should speak good Irish
ba chóir go mbeadh sa bhaile anois d'fhág an teach seo uair an chloig ó shin
he should be home by now for he left this house an hour ago
ba chóir go mbeadh Gaeilge mhaith ag an a chaith an oiread sin ama sa Ghaeltacht
anybody who spent so much time in the Gaeltacht should speak good Irish
bhfuair bricfeasta go fóill
I haven't had breakfast yet
brón orm go bhfuil déanach
I'm sorry I'm late
buartha go bhfuil rud éigin as bealach
I'm worried that something is not right
bhí an lóistín bunúsach go leor
the accommodation was pretty basic
téigh an bealach seo
go this way
ghabh timpiste dúinn ar an bhealach go hÉirinn
an accident happened to us on the way to Ireland
chaill an t-airgead go léir
I lost all the money
bhí muid ar ár mbealach go tuaisceart na Gearmáine
we were on our way to North Germany
ceart go leor, fágfaidh an bealach agat!
alright, I'll get out of your way!
go leor canta
enough said
an bhfuil cead agam dul go dtí an leithreas?
may I go to the toilet?
ar an chéad dul síos, caithfidh a go bhfuil neamhchiontach
first of all, I must say that I am innocent
an aimsir go breá
the weather is fine
an bhfuil sibh ceart go leor?
are you okay?
gach rud anseo ceart go leor
everything here is okay
go breá
I am fine
cén áit a rachaidh ar saoire?
where will you go on holiday?
an bhfuil ag dul chuig ceolchoirm REM anocht?
are you going to the REM concert tonight?
caithfidh dul chuig dochtúir
I must go to see a doctor
cár imigh ?
where did he go?
cén bealach go Doire?
what's the way to Derry?
chun an fhuinneog a oscailt
I am going to open the window
bhí chun glaoch a chur ort
I was going to phone you
dhéanaim go minic é, cibé ar bith
I don't do it often, anyway