Pota Focal Intergaelic
an | sa | -san | sand | sane
Gluais TíHouse Glossary Gluais Beo!Beo! Glossary TeasárasThesaurus BriathraVerbs
samhlaigh samhlaíoch samhlaíocht samhnasach samhradh sampla samplach san santaigh saoi saoire saoirse saoiste saol saolaigh saolré saonta saor saoráid saoraigeanta saoránach
san
PREPOSITION
in the
before vowels
bhí siad san arm
they were in the army
Iontrálacha gaolmhara
Related entries
san abar
in abar
in difficulty
stuck in the mud
siad san abar de bharr na ráiteas atá déanta acu
they are in trouble because of the statements they made
téann [duine] san iomaíocht
[somebody] competes
[somebody] goes into competition
féidir linn dul san iomaíocht leis na comhlachtaí móra
we can't compete with the big companies
ag dul san iomaíocht i dtoghchán
he is standing for election
Samplaí gaolmhara
Related examples
líon na bhfocal san alt
number of words in the article
abairt san aimsir chaite
a sentence in past tense
an liathróid ard san aer
the ball is high in the air
d'fhan fionnuaire éadrom san aer a chuir dinglis ar a craiceann agus faobhar ar a cruthaíocht
Alex Hijmans: Aiséirí, Cois Life 2011
a light coolness lingered in the air which tingled her skin and sharpened her creativity
déanfaidh muid san athbhliain é
we'll do it in the new year
athrú san aeráid polaitíochta in Éirinn
there has been a change in the political atmosphere in Ireland
cuireadh moill trí orm san aerfort
I was delayed in the airport by three days
abairt san aimsir láithreach
a sentence in the present tense
abairt san aimsir fháistineach
a sentence in the future tense
bhí san ospidéal, ach ar ais sa bhaile anois
he was in hospital but he is back at home now
an bhfuil saor san oíche amárach?
are you free tomorrow night?
ard san aer
high in the air
bádh é agus é ag snámh san fharraige
he drowned while swimming in the sea
tumtar gach béalóg san im leáite sula n-itear é
every mouthful is dunked in melted butter before it is eaten
an briathar san aimsir chaite
the verb is in the past tense
tharla sin san am atá caite
it happened in past times
bhfuil húmas tar éis carnadh san ithir
humus had accumulated in the soil
ag obair san áit chéanna le cúig bliana
I've been working in the same place for five years
glacaigí mo chomhairle agus bígí san airdeall ar an duine seo!
take my advice and beware of this man!
an a chuireann san earrach, bainfidh san fhómhar
he who sows in the spring, he will reap in the autumn
thug cuntas dúinn ar a heachtraí san Afraic
she gave us an account of her adventures in Africa
chuaigh a luí déanach san oíche
I went to bed late at night
céim ollscoile san eacnamaíocht aici
she has a college degree in economics
earcaíodh san arm é
he was recruited into the army
cad a dhéanfaidh muid san earrach?
what will we do in the spring?
fan san áit a bhfuil
stay where you are
an bhfuil ardaitheoir san fhoirgneamh seo?
is there an elevator in this building?
san fhuinneog
in the window
fuair muid blaiseadh den saol mar a bhí san ochtú haois déag
we got a taste of life as it was in the eighteenth century
is cuma leo faoi na teorainneacha treallacha a leag an Bhreatain síos san Mheán-Oirthear
they don't care about the arbitrary borders laid down by Britain in the Middle East
deich scilling san uair a d’íoctaí do na múinteoirí
ten shillings an hour were paid to the teachers
san Afraic Theas
in South Africa
san fhichiú haois a mhaireann muid a thuilleadh!
We do not live in the the twentieth century any more!
Itear mórán pasta san Iodáil.
A lot of pasta is eaten in Italy.
An bhfuil i do chónaí san Astráil?
Colloquial Irish: The Complete Course for Beginners, Routledge, 2008
Do you live in Australia?
ag déanamh dioplóma san aisteoireacht.
Colloquial Irish: The Complete Course for Beginners, Routledge, 2008
I am doing a diploma in acting.
Beidh le feiceáil san oíche amárach.
Colloquial Irish: The Complete Course for Beginners, Routledge, 2008
It will be shown tomorrow night.
An bhfuil mórán le déanamh san oíche ann?
Éamonn Ó Dónaill: Turas Teanga, RTÉ/Gill & Macmillan, 2004
Is there much to do there at night?
triúr i Meiriceá, beirt san Astráil, beirt eile i Sasana, agus duine eile san Afraic Theas.
Éamonn Ó Dónaill: Turas Teanga, RTÉ/Gill & Macmillan, 2004
Three are in America, two in Australia, another two in England and one in South Africa.
San Afraic Theas atá Tomás - ar na misin.
Éamonn Ó Dónaill: Turas Teanga, RTÉ/Gill & Macmillan, 2004
Tomás in South Africa - on the missions.
Beidh ar siúl oíche Aoine, thiar san óstán.
Éamonn Ó Dónaill: Turas Teanga, RTÉ/Gill & Macmillan, 2004
It's on Friday night, over in the hotel.
ag dul chuig scannán le Peadar san oíche amárach.
Éamonn Ó Dónaill: Turas Teanga, RTÉ/Gill & Macmillan, 2004
I am going to a film with Peadar tomorrow night.
An bhfuil saor le dul chuig scannán san oíche amárach?
Éamonn Ó Dónaill: Turas Teanga, RTÉ/Gill & Macmillan, 2004
Are you free to go to a film tomorrow night?
san iarnóin
in the afternoon
san iarthar
in the west
i mo chónaí in aice le San Francisco
I live near San Francisco
liostáil san arm nuair a bhí 18 bliain d'aois
he enlisted in the army when he was 18 years of age
déanfaidh seal san arm maitheas duit
a spell in the army will do you good
san oíche
at night
san oifig
in the office
san oirthear
in the east
bhí muid ar saoire san Ungáir
we were on holidays in Hungary
ag seasamh san olltoghchán
she is standing in general elections
téigh síos san íoslach
go down to the basement
tagann na mílte daoine bliain i ndiaidh bliana chun páirt a ghlacadh san fhéile
thousands of people come year after year to take part in the festival
Beidh an t-eagarthóir ag freastal ar chomhdháil san Iodáil an tseachtain seo chugainn.
The editor will be attending a conference in Italy next week.
Bím ag obair déanach san oíche.
I usually work late at night.
Deich scilling san uair a d'íoctaí do na múinteoirí.
Ten shillings an hour were paid to the teachers.
ag seasamh san olltoghchán.
She is running in general elections.
Bím ag amharc ar an teilifís go deireanach san oíche.
Éamonn Ó Dónaill: Turas Teanga, RTÉ/Gill & Macmillan, 2004
I watch TV till late at night.
An dtéann amach san oíche mórán?
Éamonn Ó Dónaill: Turas Teanga, RTÉ/Gill & Macmillan, 2004
Do you go out at night much?
i mo chónaí in aice le San Francisco.
'Gaeilge gan Stró!', Beginners Level, ranganna.com
I live beside San Francisco.
san eastát nua sin.
'Gaeilge gan Stró!', Beginners Level, ranganna.com
It's in that new estate.
san eastát nua sin ar imeall an bhaile: Cois Abhann.
'Gaeilge gan Stró!', Beginners Level, ranganna.com
It's in that new estate on the edge of town: Riverside.
Bím san obair timpeall a naoi.
'Gaeilge gan Stró!', Beginners Level, ranganna.com
I'm at work around nine.
An dtéann amach mórán san oíche?
'Gaeilge gan Stró!', Beginners Level, ranganna.com
Do you go out much at night?
san obair faoi láthair.
'Gaeilge gan Stró!', Beginners Level, ranganna.com
I'm in work at the moment.
Bím san obair gach maidin timpeall a naoi.
'Gaeilge gan Stró!', Beginners Level, ranganna.com
I'm in work every morning around nine.
Bíonn lón agam san oifig.
'Gaeilge gan Stró!', Beginners Level, ranganna.com
I have lunch in the office.
chuirfidís san ospidéal í gan údar éigin.
They wouldn't put her in hospital without a reason.
Leagtar dualgais orainn go reachtúil de bhua ár mballraíochta san Aontas Eorpach.
We are subject to obligations by virtue of our membership in the European Union.
D'fhág siad a gcuid éadaí ina ndiaidh agus isteach leo san uisce fuar.
They left their clothes behind and off they went into the cold water.
Thit báisteach throm níos deireanaí an tseachtain sin agus tharla tuilte san áit.
Heavy rain fell later that week and floods happened in the place.
Shleamhnaigh is thit ar mhullach a cinn isteach san uisce.
She skidded and fell head-first into the water.
Bhí bús iontach san áit.
Alex Hijmans: Aiséirí, Cois Life 2011
There was a great buzz in the place.
Bhí a gcosa ag lapadaíl san uisce fionnuair.
Alex Hijmans: Aiséirí, Cois Life 2011
Their legs were splashing about in the cool water.
Chuaigh isteach san ionad stórála ar a cromada.
Alex Hijmans: Aiséirí, Cois Life 2011
She went into the storage place crouching.
Iarsma den tseanré a bhí san eachtra a tharla.
'Beo!', beo.ie
The incident that happened was a relic of the old era.
Ceithre seachtainí i ndiaidh na n-ionsaithe rinne fórsaí Mheiriceá ionruathar isteach san Afganastáin.
'Beo!', beo.ie
Four weeks after the attacks American forces carried out an invasion i to Afghanistan.
Nuair a tugadh mo rogha seomra dom san óstán, d'fhreagraíos go cúramach.
'Beo!', beo.ie
When I was asked what kind of room I wanted in the hotel, I answered carefully.
Twitter, an toighis chumarsáide is atá i bhfaisean san am i láthair.
'Beo!', beo.ie
Twitter, the choice means of communication in fashion right now.
Ar ndóigh ba ag freastal ar na margaí siúcra agus éadaí ar ais san Eoraip a bhí na trádálaithe.
'Beo!', beo.ie
Of course, the traders were serving the sugar and clothes markets back in Europe.
As an am seo amach b'iad sclábhaithe formhór mór na ndaoine gorma a facthas san Eoraip agus sa domhan nua.
'Beo!', beo.ie
From this time onward, most black people seen in Europe and the new world were slaves.
Faoi dheireadh an 17ú haois bhí deireadh le húinéireacht sclábhaithe san Eoraip.
'Beo!', beo.ie
By the end of the 17th century slave ownership was ended in Europe.
Mar a leath an tír siar amach, tháinig níos stáit isteach san aontacht nár ghlac le sclábhaíocht.
'Beo!', beo.ie
As the country spread out west, more states joined the union that did not accept slavery.
raibh bríste a dhath san am air.
Séamus Ó Grianna: Caisleáin Óir, eag. Niall Ó Dónaill, Cló Mercier, 1976
He had neither trousers nor anything else on at that time.
Ach eisean ag cur bádaí beaga ar snámh, san aois a bhfuil ann!
Séamus Ó Grianna: Caisleáin Óir, eag. Niall Ó Dónaill, Cló Mercier, 1976
But him playing with little boats, at his age!
San aois a bhfuil ann...
Séamus Ó Grianna: Caisleáin Óir, eag. Niall Ó Dónaill, Cló Mercier, 1976
At your age...
Bhí cos amuigh is cos istigh san uaigh aige.
Séamus Ó Grianna: Caisleáin Óir, eag. Niall Ó Dónaill, Cló Mercier, 1976
He was one foot in the grave.